R5970-306 Informacje redakcyjne i aktualności

Zmień język

::R5970 : strona 306::

PUBLIKOWANE PRZEZ
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY
CHARLES T. RUSSELL, PRESIDENT
„BROOKLYN TABERNACLE”, 13-17 HICKS ST.,
BROOKLYN, N. Y., U. S. A.

Przedstawicielstwa zagraniczne: Oddział brytyjski: LONDON TABERNACLE, Lancaster Gate, Londyn. Oddział zachodnioniemiecki: Unterdorner Str., 76, Barmen. Oddział australijski: Flinders Building, Flinders St., Melbourne. W każdej sprawie prosimy o kontakt z TOWARZYSTWEM.

—————

CENA ROCZNEJ PRENUMERATY – $1,00 (4s.) PŁATNE Z GÓRY.
PIENIĄDZE NALEŻY PRZESYŁAĆ PRZEKAZEM BŁYSKAWICZNYM, CZEKIEM BANKOWYM, PRZEKAZEM POCZTOWYM LUB POLECONYM.
Z ZAGRANICY TYLKO POPRZEZ ZAGRANICZNE PRZEKAZY PIENIĘŻNE.

—————

Warunki dla ubogich Pańskich są następujące: Wszyscy Badacze Biblii, którzy z powodu podeszłego wieku, jakiejś choroby lub z powodu innych przeciwności losu, nie są zdolni zapłacić za to Czasopismo, niech, co roku w maju wyślą Pocztówkę, opiszą swoją sytuację i poproszą o kontynuację prenumeraty, a będą otrzymywać ją bezpłatnie. Nie tylko chcemy, ale również pragniemy, aby wszyscy tacy byli stale na naszej liście i mogli korzystać z WYKŁADÓW itp.

—————

RÓWNIEŻ WYDANIA W JĘZYKU FRANCUSKIM, NIEMIECKIM, SZWEDZKIM I DUŃSKIM.
EGZEMPLARZE OKAZOWE BEZPŁATNE.

—————

NADAWANE JAKO PRZESYŁKI DRUGIEJ KLASY W URZĘDZIE POCZTOWYM W BROOKLYNIE, NOWY JORK.
NADAWANE JAKO PRZESYŁKI DRUGIEJ KLASY W URZĘDZIE POCZTOWYM W OTTAWIE, KANADA.

—————

CENY WSZYSTKICH KSIĄŻEK PODNIESIONE

Wraz z niesamowitym wzrostem kosztów papieru, farby drukarskiej, tkaniny, skóry i robocizny, podniesienie cen na wszelkiego rodzaju książki staje się koniecznością. Mając nadzieję, że podwyżka będzie tylko tymczasowa, opóźnialiśmy wprowadzanie jakichkolwiek zmian, dopóki nie zaczęliśmy tracić aż 10 centów na każdym egzemplarzu niektórych tomów WYKŁADÓW PISMA ŚWIĘTEGO. Odtąd cena pierwszych trzech tomów WYKŁADÓW będzie wynosić 50 centów każdy, wraz z opłatą pocztową, a cena tomów 4, 5 i 6 będzie wynosić 60 centów każdy, wraz z opłatą pocztową.

SCENARIUSZ FOTO-DRAMY STWORZENIA

Odtąd ceny tych książek będą następujące:
Wydanie papierowe, przedpłata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25¢.
Wydanie płócienne, przedpłata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65¢.
Wydanie De Luxe ze złotymi krawędziami, przedpłata . . . . . . . $1,00.

CODZIENNA NIEBIAŃSKA MANNA

Wydanie w oprawie płóciennej, przedpłata . . . . . . . . . . . . . 60¢.
Wydanie skórzane, De Luxe, przedpłata . . . . . . . . . . . . . . . . . $2,00.

BROSZURY

Broszury z pytaniami . . . . . . . 7¢ za kopię, przesyłka opłacona.
Wszystkie inne broszury . . . 10¢ za kopię, przesyłka opłacona.
Powyższe ceny są dla Kolporterów i dla I.B.S.A. (Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Biblii – przyp. tłum.).
Zbory w partiach po 50 lub więcej, zróżnicowane, pobierane opłaty stanowić będą połowę wyżej wymienionych stawek przedpłaconych.

NIEBIESKIe wykresy ITP.

Wykres Wieków (8 ft – 243,84 cm*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $2,50 za sztukę, przesyłka opłacona.
Wykres Wieków (5 ft – 152,4 cm*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1,85 za sztukę, przesyłka opłacona.
Wykresy Chronologii (7 1/2 ft – 228,6 cm*) . . . . . . . . . . . . . . . $2,00 za sztukę, przesyłka opłacona.
Wykresy Przybytku (7 1/2 ft – 228,6 cm*) . . . . . . . . . . . . . . . . $2,00 za sztukę, przesyłka opłacona.
STRAŻNICA spięta (sztywną sprężynującą okładką) . . . 60 centów za sztukę, przesyłka opłacona.
Biblie STRAŻNICY nie podrożały, ponieważ mamy dobry ich zapas po starych kosztach.


* Dla wygody polskiego Czytelnika wymiary podano w układzie metrycznym – przyp. tłum.


—————

BEREAŃSKIE BADANIA BIBLIJNE PROWADZONE PRZEZ I. B. S. A. (MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE BADACZY BIBLII) NA LISTOPAD

Pytania Z podręcznika do trzeciego TOMU „WYKŁADÓW PISMA ŚWIĘTEGO”
WYKŁAD VII „WYBAWIENIE I WYWYŻSZENIE KOŚCIOŁA”
WYKŁAD VIII „ODNOWA IZRAELA”

Tydzień od 5 listopada . . . . Pytania od 15 do 20
Tydzień od 12 listopada . . . Pytania od 21 do 26
Tydzień od 19 listopada . . . Pytania od 27 do 33
Tydzień od 26 listopada . . . . .Pytania od 1 do 7

Podręczniki z pytaniami do III tomu Wykładów Pisma Świętego, 7¢ każdy.

====================

— 15 października 1916 r. —