R5970-306 Informacje redakcyjne i aktualności

Zmień język

::R5970 : strona 306::

PUBLIKOWANE PRZEZ
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY
CHARLES T. RUSSELL, PRESIDENT
„BROOKLYN TABERNACLE”, 13-17 HICKS ST.,
BROOKLYN, N. Y., U. S. A.

Biura zagraniczne: Oddział brytyjski: LONDON TABERNACLE, Lancaster Gate, Londyn. Oddział zachodnioniemiecki: Unterdorner Str., 76, Barmen. Oddział australijski: Flinders Building, Flinders St., Melbourne. W każdym przypadku prosimy o kontakt z TOWARZYSTWEM.

—————

KOSZT ROCZNEJ PRENUMERATY $1,00 (4 s) (4 szylingi to 1/2 funta według systemu monetarnego sprzed 1971 r. – przyp. tłum.). PŁATNE Z GÓRY.

PROSIMY PRZESŁAĆ PIENIĄDZE EKSPRESEM, CZEKIEM BANKOWYM, PRZEKAZEM POCZTOWYM LUB POLECONYM
ZAMÓWIENIA ZAGRANICZNE WYŁĄCZNIE PRZEKAZEM W OBCEJ WALUCIE.

—————

Warunki dla ubogich Pańskich są następujące: Wszyscy Studenci Biblii, którzy z powodu podeszłego wieku, jakiejś choroby, lub z powodu innych przeciwności losu, nie są zdolni zapłacić za to Czasopismo, niech, co roku w maju wyślą Pocztówkę, opiszą swoją sytuację i poproszą o kontynuację prenumeraty, a będą otrzymywać ją bezpłatnie. Nie tylko chcemy, ale również pragniemy, aby wszyscy tacy byli stale na naszej liście i mogli korzystać z WYKŁADÓW itp.

—————

EDYCJE DOSTĘPNE SĄ RÓWNIEŻ W JĘZYKU FRANCUSKIM, NIEMIECKIM, SZWEDZKIM I DUŃSKIM.
OKAZOWE EGZEMPLARZE BEZPŁATNE.

—————

WYSYŁKI POCZTOWE DRUGĄ KLASĄ Z URZĘDU POCZTOWEGO W BROOKLYNIE, N.Y.
WYSYŁKI POCZTOWE DRUGĄ KLASĄ Z URZĘDU POCZTOWEGO W OTTAWIE,
W KANADZIE.
(drugą klasą w Stanach Zjednoczonych wysyłane są gazety i czasopisma – przyp. tłum.).

—————

CENY NA WSZYSTKIE KSIĄŻKI PODNIESIONE

Wraz z niesamowitym wzrostem kosztów papieru, farby drukarskiej, tkaniny, skóry i robocizny, podniesienie cen na wszelkiego rodzaju książki staje się koniecznością. Mając nadzieję, że podwyżka będzie tylko tymczasowa, opóźnialiśmy wprowadzanie jakichkolwiek zmian, dopóki nie zaczęliśmy tracić aż 10 centów na każdym egzemplarzu niektórych tomów WYKŁADÓW PISMA ŚWIĘTEGO. Odtąd cena pierwszych trzech tomów WYKŁADÓW będzie wynosić 50 centów każdy, wraz z opłatą pocztową, a cena tomów 4, 5 i 6 będzie wynosić 60 centów każdy, wraz z opłatą pocztową.

SCENARIUSZ FOTODRAMY STWORZENIA

Odtąd ceny tych książek będą następujące:
Wydanie papierowe, przedpłata . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 centów.
Wydanie płócienne, przedpłata . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 centów.
Wydanie De Luxe ze złotymi krawędziami, przedpłata . . . $1,00.

CODZIENNA NIEBIAŃSKA MANNA

Wydanie w oprawie płóciennej, przedpłata . . . . . . . . .60 centów.
Wydanie skórzane, De Luxe, przedpłata . . . . . . . . . . . . . $2,00.

BROSZURY

Broszury z pytaniami . . . . . . . 7 centów za kopię, przesyłka opłacona.
Wszystkie inne broszury . . . 10 centów za kopię, przesyłka opłacona.
Powyższe ceny są dla Kolporterów i dla I.B.S.A. (Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Biblii – przyp. tłum.).
Zbory w partiach po 50 lub więcej, zróżnicowane, pobierane opłaty stanowić będą połowę wyżej wymienionych stawek przedpłaconych.

NIEBIESKIe wykresy ITP.

Wykres Wieków (8 ft – 243,84 cm*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $2,50 za sztukę, przesyłka opłacona.
Wykres Wieków (5 ft – 152,4 cm*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1,85 za sztukę, przesyłka opłacona.
Wykresy Chronologii (7 1/2 ft – 228,6 cm*) . . . . . . . . . . . . . . . $2,00 za sztukę, przesyłka opłacona.
Wykresy Przybytku (7 1/2 ft – 228,6 cm*) . . . . . . . . . . . . . . . . $2,00 za sztukę, przesyłka opłacona.
STRAŻNICA spięta (sztywną sprężynującą okładką) . . . 60 centów za sztukę, przesyłka opłacona.
Biblie STRAŻNICY nie podrożały, ponieważ mamy dobry ich zapas po starych kosztach.


* Dla wygody polskiego Czytelnika wymiary podano w układzie metrycznym – przyp. tłum.


—————

I.B.S.A. BERIAŃSKIE BADANIA BIBLIJNE NA LISTOPADOWY MIESIĄC

Pytania do trzeciego podręcznika serii „WYKŁADÓW PISMA ŚWIĘTEGO”
WYKŁAD VII „WYBAWIENIE I WYWYŻSZENIE KOŚCIOŁA”
WYKŁAD VIII „ODNOWA IZRAELA”

Tydzień od 5 listopada . . . . Pytania od 15 do 20
Tydzień od 12 listopada . . . Pytania od 21 do 26
Tydzień od 19 listopada . . . Pytania od 27 do 33
Tydzień od 26 listopada . . . . .Pytania od 1 do 7

Podręczniki pytań do tomu III WYKŁADÓW PISMA ŚWIĘTEGO, 7 centów każdy.

====================

— 15 października 1916 r. —