R5953-269 Powoływanie do wojska członków I.B.S.A. w Wielkiej Brytanii

Zmień język 

::R5953 : strona 269::

POWOŁYWANIE DO WOJSKA CZŁONKÓW I.B.S.A w WIELKIEJ BRYTANII

(International Bible Students Association, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Biblii – przyp. tłum.)

LONDYŃSKIE BIURO ZAWIADAMIA:

„Na podstawie ustawy uchwalonej w tym roku przez rząd wszyscy mężczyźni w wieku od 18 do 41 lat są automatycznie powoływani do wojska. Jedynymi wyjątkami są ci, którzy zostali ujęci w ustawie. Wśród nich są wyświęceni kapłani oraz duchowni z różnych denominacji religijnych. Jako że zasady te dotyczyły około 160 Starszych z różnych zborów, uznaliśmy za mądre i odpowiednie zbadanie czy oni nie mogliby być wyłączeni spod tej ustawy z powodu potrzeby służby na rzecz ich zborów. Precedensowa rozprawa odbyła się na zasadzie polubownej z Ministerstwem Wojny w Edynburgu w poniedziałek (17 dnia obecnego miesiąca). Rząd był reprezentowany przez adwokata, a wydany przez sąd wyrok był całkowicie na naszą korzyść. Orzeczenie sądu stwierdzało, że Stowarzyszenie jest właściwie stanowioną instytucją religijną, a Starsi są duchownymi według definicji ustawy i jako tacy powinni być wyłączeni spod tej ustawy.

„Nie wiemy jeszcze, czy Ministerstwo Wojny będzie wymagało jakichś dodatkowych dowodów, zanim uzna nasz status, ale jesteśmy w stałym kontakcie z nimi w tej sprawie. Jeśli ta sprawa zostanie ostatecznie rozstrzygnięta na naszą korzyść, to mamy nadzieję, że także kolporterzy itp. otrzymają specjalne pozwolenia jako świeccy ewangeliści i przedstawiciele Stowarzyszenia.

„Obecnie wszyscy nasi bracia, którzy zostali powołani do wojska, mogą być zakwalifikowani jako:

Biorący udział w działaniach bojowych ……..0
Biorący udział w działaniach, które nie są działaniami militarnymi…….20
Uwięzieni za odmowę wypełnienia rozkazów wojskowych ………58
Ci, którzy przekonali Sądy prawdziwości ich sprzeciwu sumienia wykonują pracę o znaczeniu państwowym inną niż służba wojskowa…….103

::R5953 : strona 270::

„Dosyć duża grupa została odrzucona z powodów zdrowotnych, a kilka osób uzyskało zwolnienie z powodu ważnej pracy religijnej, którą muszą wykonać.

„Dobre świadectwo zostało wydane w sądzie w Edynburgu. Brat Shearn był głównym świadkiem i zeznawał przed sądem przez półtorej godziny, a jedną trzecią tego czasu spędził na wyjaśnianiu, w czym nasze nauki różnią się od nauk innych denominacji. Sąd wydawał się zarówno zainteresowany, jak i zadowolony. Ręka Pana była wyraźnie z nami”.

—————

ZŁAGODZENIE WYROKÓW ŚMIERCI – SPOKÓJ DLA WSZYSTKICH

BOLONIA, FRANCJA

Miłujące Chrześcijańskie Pozdrowienia dla wszystkich drogich osób w Chrystusie Jezusie. W sobotę zostaliśmy „wyczytani” jako ostatni, a werdykt którego pragniecie usłyszeć, jest już oficjalny: „Wyrok śmierci przez rozstrzelanie został złagodzony do 10 lat więzienia z ciężkimi robotami”. Jesteśmy nadal spokojni, mając wiedzę na temat miłującej opieki naszego Niebiańskiego Ojca i nie jesteśmy zbytnio zatroskani, bo czyż nie zgadzaliśmy się na bycie wiernym Panu niezależnie od tego, co by się nie działo? Przybyliśmy tutaj z pełnym zaufaniem w Pańską łaskę i przygotowani na wszystko, co On uważa za dobre dla nas dzięki sile, którą On dostarcza.

Jeśli chodzi o naszą przyszłość, to przypuszczam, że przez jakiś czas będziemy oglądać wnętrza więzienia ale jak długo to będzie, to się dopiero okaże. Nie uważam, żeby ten wyrok był tak surowy, jak się wydaje. Pozory muszą być zachowane. Spodziewam się, że opuścimy to miejsce w okolicach wtorku lub środy, więc nie wysyłaj żadnej wiadomości po tym, jak tą otrzymasz.

Mieliśmy kilka miłych rozważań; Lot jako typ Wielkiej Kompanii, dalsze rozważania z Psalmu 89 (Ps. 89:1-52) i Żydów 7 rozdział (Żyd. 7:1-28).

To, co jest przed nami, jest niepewne, ale w ciągu ostatnich tygodni nauczyliśmy się tak wiele na temat Pańskiej opieki, że jesteśmy gotowi zostawić wszystko w Jego rękach. Posiadamy pewność wynikającą z naszych chrześcijańskich doświadczeń, szczególnie tych z ostatnich dni, że Ten, który jest z nami, jest silniejszy niż wszystko, co może być przeciwko nam. Nie mamy najmniejszych wątpliwości w to, że jeśli my Mu ufamy, to nie będziemy strapieni pomimo burz i nawałnic, które mogą na nas przyjść. Jak wielką radość i spokój przynosi nam ta wiedza. Jest to kolejna „tajemnica Królestwa”. Ci, z którymi mamy kontakt, nie mogą zrozumieć naszego spokoju i cichości, gdyż według nich nasza sytuacja jest tak poważna. My nie narzekamy na nasze doświadczenia, ponieważ uważamy je za przywilej cierpienia dla sprawiedliwości.

Prosimy o dalszą modlitwę za nami, abyśmy wyszli z tego ognia oczyszczeni i wybieleni.

Przesyłamy naszą miłość do wszystkich drogich braci (Rzym. 15:5-7).

ROWLAND JACKSON.

—————

::R5954 : strona 270::

POWOŁANIE DO WOJSKA KOLPORTERA Z EDYNBURGA

POGLĄDY I.B.S.A

„Argument, że jest on duchownym w denominacji religijnej i w ten sposób nie podlega służbie wojskowej, został przedstawiony na rzecz młodego człowieka Jamesa Fredericka Scotta, zamieszkałego przy Leslie Place 2 w Stockbridge. Jest on związany z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Biblii i nie przyznawał się do winy, stojąc dzisiaj przed sądem w Edynburgu. Oskarżono go o niestawienie się na komisję wojskową zgodnie z ustawą o służbie wojskowej.

„Honorowy Sekretarz I.B.S.A., pan H.J Shearn, został przesłuchany przez obrońcę oskarżonego, pana M’Laren i w tym czasie wyjaśnił niektóre z działań Stowarzyszenia. Jak mówił, spotkania Stowarzyszenia były zawsze otwarte dla publiczności i nigdy nie zbierano na nich datków. Celem tworzenia przez Stowarzyszenie centrów studiowania Biblii było zawsze rozpowszechnianie Ewangelii i gromadzenie Chrześcijan w kościołach dla ich duchowego rozwoju. Było około 300 takich centrów w Wielkiej Brytanii, z czego około trzydzieści w Szkocji. Wierzą oni, że są obecnie blisko końca Dyspensacji, więc nie dziwią się zamieszaniu na świecie. Pan Scott był Starszym Kościoła, czyli centrum Stowarzyszenia w Edynburgu.

„Świadek, przesłuchany przez oskarżyciela Pana Wark, powiedział, że w Wielkiej Brytanii jest około 160 Starszych w wieku poborowym. Wspomniał także o chrzcie osób dorosłych, a nie chrzcie dzieci.

„Odpowiadając na pytania sądu, świadek powiedział, że członkowie Stowarzyszenia nie wierzą w wiele rzeczy, które są nauczane w innych denominacjach. Członkowie Stowarzyszenie nie wierzą, że nawrócenie świata już się rozpoczęło. Wierzą jednak, że w obecnym czasie Bóg wybiera tych, którzy będą w przyszłości zajmować się światem jako prawdziwi synowie Abrahama. Nie wierzą oni także, że rodzina ludzka ma mieszkać w niebie razem z Bogiem. Oni rozumieją, że przyszłym domem dla ludzkości ma być udoskonalona Ziemia, a ludzie będą doprowadzeni do doskonałości utraconej przez nieposłuszeństwo Adama. Nie wierzą oni w nieśmiertelność duszy, ale wierzą w zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Na Starszych patrzą oni jako na sług przeznaczonych do udzielania duchowych instrukcji członkom.

„Kiedy oskarżony zajął miejsce dla świadka, oświadczył przed sądem, że ma dwadzieścia pięć lat i jest kawalerem. Dołączył do I.B.S.A w Dundee w 1909 roku i został starszym Kościoła w Edynburgu, za co nie otrzymuje żadnej zapłaty. Zarabia na życie, pracując jako Kolporter w Stowarzyszeniu, a jego płaca to zysk ze sprzedaży literatury. Obowiązki Starszych Stowarzyszenia Kościoła w Edynburgu to służenie Kościołowi w sprawach duchowych, prowadzenie zebrań publicznych i prywatnych, udzielanie pomocy członkom Kościoła w prawidłowym zrozumieniu Słowa Bożego. Muszą oni także brać udział w obrzędach, chrztach, Wieczerzy Pańskiej, a także odwiedzać chorych.

„On sam wziął udział w ceremonii chrztu w Dalry Baths. Był on jednym z dwóch Starszych, którzy brali udział w tej ceremonii, a około 12 osób zostało ochrzczonych. Brał on także udział w społecznościach, lecz nie przeprowadzał ceremonii ślubnej ani pogrzebowej.

„Wśród innych dowodów przedstawionych na korzyść oskarżonego był również przypadek człowieka o imieniu Patrick, któremu ślubu udzielał jeden ze Starszych Stowarzyszenia. Podpis tego Starszego został uznany przez urzędnika Stanu Cywilnego jako podpis »prawdziwego duchownego«.

„Sąd stwierdził, że oskarżony podlega pod wyjątki zapisane w ustawie i uznał go za niewinnego” – Evening Dispatch (tytuł gazety – przyp. tłum.).

====================

— 1 września 1916 r. —

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.