R5944-254 Interesujące listy

Zmień język 

:: R5944: strona 254 ::

INTERESUJĄCE LISTY

GŁOS Z LONDYŃSKIEGO BIURA

DROGI BRACIE RUSSELL:

Moja miłość do Ojca, Naszego Pana, Jego błogosławionej Prawdy i Ciebie, jako Jego sługi, wzrasta w miarę upływającego czasu (Filip. 1:3,4). Naprawdę jestem wdzięczny za Prawdę i nie wiem, jak mogę to wyrazić. To jedyna rzecz, dla której warto żyć.

Nawiązując w szczególności do mojego udziału w pracy żniwa po tej stronie Atlantyku, przypomnę że po zakończeniu pracy z DRAMĄ w Londynie postanowiono, że połowę mojego czasu przeznaczę na służbę pielgrzymską. To trwało tylko przez rok, ponieważ przygotowywanie Obligacji Skryptów Dłużnych z jednej strony, i otwarcie kwestii poboru z drugiej, tak zajęło mój czas, że od połowy kwietnia nie wyjechałem w żadną podróż. Ustawa o Służbie Wojskowej i jej zastosowanie okazały się tak skomplikowane i trudne do zrozumienia, że tutejsze biuro stało się niejako urzędem dochodzeniowym. Wykonuję tę powierzoną pracę w porozumieniu ze współpracownikami, a cała korespondencja jest otwarta do wglądu. W załączeniu zamieszczam kopię petycji, która właśnie została wysłana do Premiera Asquitha, z podpisami 5500 osób. Została ona przygotowana w związku z wyraźnymi prośbami ze strony braci. Obecnie w areszcie przebywa prawdopodobnie 50 braci. Na załączonej liście znajdziesz znane nam osoby, które konsekwentnie odmawiają wykonywania poleceń władz wojskowych i w związku z tym ponoszą mniej lub bardziej dotkliwe cierpienia. Ponieważ ustawa została teraz rozszerzona na żonatych mężczyzn w wieku poborowym (od 18 do 40 lat), należy się spodziewać że dotknie ona znacznie więcej naszych braci.

Ponieważ nie mamy teraz Brata Pielgrzyma, to ten dział jest nieaktywny. Biorąc pod uwagę wyjątkowe czasy, w których żyjemy, dobrze byłoby wiedzieć, co o tym sądzisz. Brat Smedley

:: R5945: strona 254 ::

podróżuje z usługami, od czasu do czasu, jeśli może sobie na to pozwolić, a brat Hemery właśnie powrócił z podróży do Szkocji. To jedyna podróż, jaką odbył od kilku miesięcy. Brat Crawford nie ma wolnego czasu w Biurze, ponieważ ma tak wiele rzeczy do załatwienia, że często potrzebowałby kogoś do pomocy.

Dział Czasopism został już zredukowany do jednego Brata – Brata Cormacka, a przecież w tej chwili ponad 30 gazet publikuje Kazania. Całkiem prawdopodobne, że liczba ta zostanie wkrótce znacznie zmniejszona, ze względu na coraz wyższe ceny papieru.

Wyżej wymienione Działy są obecnie pod moją szczególną opieką. Przypuszczam, że ze względu na to, że brat Hart wyjeżdża do Indii, zostanie mi również powierzona praca przy DRAMIE, chociaż nie jest to wielki dział, gdyż w przygotowaniu jest tylko jedna prezentacja poza Szkocją.

Ograniczenie DRAMY i brak naszych Braci z powodu Ustawy Wojskowej poważnie wpłynęły na wydawanie Tomów. Praca ochotnicza ogólnie przebiega dobrze, ale pojawił się duży problem z papierem. Rozszerzona praca do zborów w Londynie jest dobrze prowadzona, ale nie przynosi spodziewanych rezultatów. Niczym innym nie jesteśmy w biurze tak zajęci, jak sprawami związanymi z Wojskiem.

Zgromadzenie w Przybytku nadal dobrze się rozwija – zakładam możliwą frekwencję na około 250 do 300 osób rano, a 450 do 550 wieczorem. Wielu braci cieszyłoby się z większej liczby mówców. Wydaje się, że pojawił się zwyczaj spotykania na zebraniach w Przybytku, wcześniej już zaplanowanych, jednak nie dotyczy to obszaru oddalonego o ponad godzinę drogi. To prawdopodobnie spowodowane jest kosztami podróży, a częściowo z tego powodu, że ulice nie są oświetlane w nocy, ponieważ obowiązuje zaciemnienie, a każde okno musi być zasłonięte. Naturalnie powstaje pytanie, czy nie byłoby lepiej, gdyby spotykano się w mniejszych grupach, w zakresie od 50 do 150 członków. Nie wiem, czy to pytanie zostało ci postawione, czy nie. W Przybytku służy obecnie 19 Starszych i prawie 60 Diakonów.

Personel pracowniczy składa się z sześciu Braci i córki Berthy, która ponownie zajmuje się moją pracą stenograficzną. Dział administracyjny składa się z pięciu Sióstr, w tym matki brata Hemery. Obecnie w domu nocuje 12 osób, w tym mój najstarszy syn, który wkrótce wyjedzie za granicę jako telegrafista. Siostra Shearn z Daisy i Joe mieszkają w dzielnicy Ealing, odległej o godzinę drogi, gdzie wynająłem umeblowany dom na sześć miesięcy.

Cieszę się, gdy słyszę, jak dobrze postępuje praca w Ameryce. Tutaj warunki między ludźmi wskazują na zmianę – nie w postaci sprzeciwu wobec Prawdy, ale w sprawach innych niż te z niedawnej przeszłości, co dostrzegają wszyscy myślący ludzie.

Bertha łączy się ze mną w miłości do ciebie i do wszystkich umiłowanych braci z tobą. Zawsze modlimy się za was wszystkich, aby pokój Boży nadal strzegł waszych serc, dopóki nie zobaczymy Jego oblicza!

Twój brat w Jego służbie, H.J. SHEARN.

OD BYŁEGO SŁUGI DO PRZYJACIELA

DROGI BRACIE __________:

Bardzo doceniam twój zachęcający list z 20 listopada, który dzisiaj do mnie dotarł. Cieszę się, że wszędzie w całym kraju żyją świadkowie PRAWDY. Oczywiście myślę, że bardzo potrzebują słów współczucia i zachęty.

Czuję, że wspólnie z tobą mogę cieszyć się z Boskiego miłosierdzia i dobroci, która pozwoliła mi, aby światło PRAWDY rozbłysło i rozproszyło to, co teraz uważam za straszną ignorancję z mojej strony. Zastanawia mnie to, że przez ostatnie piętnaście lat będąc dość wnikliwym badaczem Biblii, zawsze starając się zachować, przez cały ten czas, otwarty umysł na Prawdę, to jednak nie byłem w stanie zrozumieć CENTRALNEJ i PODSTAWOWEJ prawdy o wielkim Bożym planie błogosławienia wszystkich rodzin ziemi, która na pewno jest w pełni zgodna z tym, czego możemy racjonalnie oczekiwać od „Boga wszelkiej łaski”! Myślę, że są tylko dwa wytłumaczenia tego problemu a być może nie dwa, lecz jedno; mianowicie: ja zawsze czytałem Biblię, z góry zakładając, czego ona uczy, a tym samym czytając Biblię, znajdowałem w niej to, czego naprawdę w niej nie było. Chyba, że nie nadszedł czas, w którym Bóg chciał, żebym poznał całą Prawdę, i jak sugerowałem, postawiłem mur stojący na drodze do prawdziwego poznania Pisma Świętego, który Pan zburzył w odpowiednim czasie.

Miałem nadzieję, że reputacja jaką się cieszyłem z powodu inteligencji, stanowczości i wolności od fanatyzmu, a także wpływów, które nabyłem w _____, a zwłaszcza w moim zgromadzeniu w czasie trzech lat społeczności,

:: R5945: strona 255 ::

spowodują że mnie wysłuchają i dadzą mi możliwość przedstawienia nie tylko prawdy, ale także biblijnych dowodów tej prawdy przed moim ludem i skłonią ich do jej samodzielnego zbadania, a ja będę miał przywilej poprowadzenia całego zgromadzenia do chwalebnego światła, JEDNEGO PLANU Boga, ale wydaje się, że tak nie będzie, ponieważ zarządzano już złożenie mojej rezygnacji, a ja złożę ją w następny poniedziałek wieczorem, aby weszła w życie zgodnie z wolą Zboru. Dziękuję Panu, że w ciągu trzech tygodni, od kiedy pozwolono mi przedstawiać te nauki, już teraz widzę, jak niektóre nasiona kiełkują i szybko się zakorzeniają, co pozwoli w niedalekiej przyszłości urosnąć im jako piękne „drzewo gorczyczne”, w którego gałęziach gołąb pokoju założy gniazdo.

Myślę, że dopóki byłem „godnym zaufania baptystą”, to byłem wśród nich pewnym autorytetem, ale teraz w ich ocenie jestem po prostu tylko zwykłym „Russelitą” i nie zasługuję na wysłuchanie, dlatego zostałem poproszony o rezygnację i opuszczenie kościoła. W pełni zdaję sobie z tego sprawę, że kiedy zostanę wyrzucony z tego kościoła z powodu „herezji”, drzwi każdego kościoła w tym wyznaniu, jak również wszystkich innych, będą dla mnie całkowicie zamknięte. Cóż, niech tak będzie! Pamiętam, że Chrystus i Jego Apostołowie zostali wyrzuceni z synagog za głoszenie Prawdy, więc będę w dobrym towarzystwie, chociaż podobnie jak św. Paweł, będę musiał „robić namioty”, aby się utrzymać i głosić DOBRĄ NOWINĘ z „Marsowego Wzgórza”.

Jedną rzeczą, którą zrobię, zanim odejdę, nie przez złośliwość lub złe uczucia – bo Pan wie, że raczej współczuję, niż nękam – ale po to, aby bronić Prawdy, będzie zmuszenie zgromadzenia, albo do wyłączenia mnie ze społeczności, albo uznania, że głoszone przeze mnie rzeczy są prawdziwe. Podobnie jak św. Paweł, jeśli zostanę publicznie ubity i wtrącony do więzienia, nie zostanę potajemnie osądzony, ale niech „przyjdą i wyprowadzą nas”. Zrobię to, NIE z przyczyn osobistych, ale WYŁĄCZNIE z tego powodu, że wierzę, iż nadszedł czas, aby skorzystać z każdej stosownej okazji, która w porę nadeszła, aby zwrócić uwagę na Prawdę biblijną, tak długo skrywaną i pokrytą kurzem rzymskich błędów i tradycji.

Stanowczo chcę powiedzieć, że NIE będę więcej głosił doktryny o wiecznych mękach, ohydnego oszczerstwa przeciwko mojemu Panu, powiązanego z Jego ŚWIĘTYM Imieniem. Nie, nie za $600.00 miesięcznie, a tym bardziej za marne $60,00, które otrzymywałem. Będę głosił Go na rogach ulic i w publicznych salach, gdyż nie będę już dłużej milczał o DOBREJ NOWINIE Boskiego planu okupu i restytucji. Tak postanowiłem. Niech Ojciec Niebieski doda mi łaski i siły, aby to wykonać. Módlcie się w tym celu, „za mię, aby mi była dana mowa ku otworzeniu ust moich z bezpieczeństwem, abym oznajmiał tajemnicę Ewangelii, dla której poselstwo sprawuję w łańcuchu, abym w nim bezpiecznie mówił, jako mi mówić potrzeba”.

Nie jestem w stanie dostatecznie wyrazić mojej wdzięczności za dobro Br.__________, za zainteresowanie, jakie mi okazał i podarowanie kompletu WYKŁADÓW.

Ponownie dziękuję Ci za serdeczne słowa zachęty i za społeczność w Prawdzie. Ufam, że zawsze pozostanę

Twoim bratem w Chrystusie __________.

—————

SPRZECIWIAJĄCY SIĘ SŁUŻBIE WOJSKOWEJ ŚPIEWAJĄ: „POWSTAŃ, POWSTAŃ DLA JEZUSA!”

DROGI BRACIE RUSSELL:

Z wielką przyjemnością przeczytaliśmy dziś rano Strażnicę z 1 czerwca, która podsumowuje te cudowne wydarzenia minionych lat, w których Pan łaskawie dostarczał „przykazanie za przykazaniem”, podstawy tego, co znamy teraz jako Prawdę. Dobrze jest, gdy nasze serca zastanawiają się nad tymi rzeczami i ponownie zbadają nasze fundamenty i stwierdzą, że są one kamienne i niewzruszone. Kiedy czytamy szczegóły, czerpiemy nową zachętę w nadziei, że Pan będzie dalej wskazywał  dalszą drogę przed nami. Tak, w to ufamy.

Ten kraj wkroczył w nową fazę doświadczeń – doświadczeń szczególnie próbujących młodych członków „Ciała”, z których wielu pozbawionych jest wolności i obarczonych ciężką pracą. Serca wielu matek są załamane surowością kary, z jaką traktowani są ich ukochani chłopcy. Jednak od tych samych chłopaków słyszymy entuzjastyczne świadectwa o dobroci i wierności naszego Ojca, bez cienia skargi, chociaż wiemy, jak bardzo są doświadczeni. Jedna grupa (dzień lub dwa dni temu,

:: R5946: strona 255 ::

licząca około czterdziestu osób) wymaszerowała z obozu, w którym byli przetrzymywani w oczekiwaniu na wyrok sądu wojennego, do więzienia. Wśród nich było tylko czterech lub pięciu naszych braci, pozostali to osoby odmawiające odbycia służby wojskowej z powodów moralnych, których nasi bracia opisują jako wspaniałych kolegów. W ten sposób wykształceni profesjonaliści wraz z uczciwymi, twardymi, ciężko pracującymi robotnikami zostali połączeni, i w tej jednej kwestii wykazali zupełną jednomyślność i zdecydowanie. Przechodząc przez Obóz, wspólnie śpiewali: „Powstań, powstań dla Jezusa!”* To było niemalże dramatyczne.


* „Stand up, stand up for Jesus”, a następne słowa to „żołnierzu krzyża”. Pieśń ta została napisana przez Georga Duffielda, Jr., a skomponowana przez Georga J. Webba, można ją odsłuchać na You Tube – przyp. tłum.


 „A nawet szeregi Toskanii
Nie mogły powstrzymać się od wiwatów”**.


** to fragment wiersza, Thomasa. B. Macaulaya  „Horatius”, który opisuje Horacjusza Koklesa, bohatera z legendy rzymskiej i jego dwóch towarzyszy, gotowych umrzeć, aby obronić ważny most na Tybrze. Wojna toczyła się przeciwko Etruskom zamieszkującym Toskanię, stąd nawiązanie do wojsk Toskanii – przyp. tłum.


Naprawdę niektórzy szeregowi żołnierze wiwatowali, a wielu, jak nam powiedziano, okazało podziw. Wiele WYKŁADÓW zostało rozdanych wśród strażników, dozorców, policjantów, oficerów i wielu innych ludzi, jako rezultat tej postawy, która była jak „głos wołającego na puszczy”. Zobaczyć odwagę i wierność tych młodych braci, to naprawdę otucha dla serca i wzmocnienie w naszych niepowodzeniach i upadkach. Podczas gdy oni mają możliwości służby, wydaje się że nasze życie jest jałowe a działalność ograniczona. Modlimy się, aby Pan okazał Swoją moc i w ten sposób doprowadził nas szybciej do światła niż kiedykolwiek. Pozostajemy na zawsze z tobą w Duchu.

Twój, w drogim Panu F. GUARD, SR. – Londyn.

PYTANIA „V.D.M.” UZNANE ZA POŻYTECZNE

MÓJ DROGI BRACIE I PASTORZE:

Do załączonych Pytań „V.D.M.” dodaję i moje odpowiedzi. To najbardziej wymagający test, jaki kiedykolwiek przeżyłem. Jestem naprawdę wdzięczny tobie i naszemu Ojcu Niebieskiemu za ten „Ogień roztapiający, i mydło blecharzów”. (Mal. 3:2). Nie wątpię, że Ojciec Niebieski tak pokierował twoim umysłem, abyś opracował te pytania, a moim wielkim pragnieniem było, aby poprawnie zrozumieć te myśli.

Drogi bracie, te pytania nadeszły w odpowiednim momencie, ponieważ wielu przyjaciół, a nawet niektórzy Pielgrzymi, są zdezorientowani w niektórych kwestiach. Pomimo tego  wszystkiego, co napisałeś wyjaśniając te tematy, wielu nie jest w stanie właściwie ich zrozumieć i wytłumaczyć twojej nauki o usprawiedliwieniu i jej dwóch zarysach – poświęceniu, uświęceniu (nasza część oraz Boska część). Również wielu z nas popada w zakłopotanie na temat Pośrednika Nowego Przymierza, nauczając, że Kościół nie będzie dzielić tego urzędu ze swoim Panem.

Małe gazety „prawdy”, broszury, czasopisma itp. wraz z ich zawartością, są w dużej mierze odpowiedzialne za zamieszanie w umysłach przyjaciół. Przedstawione tam kwestie i tematy są nieocenzurowane i niestety zawierają wiele błędów.

Codziennie modlę się, abym nigdy nie uległ ich wpływowi, nie opuścił „Miłości pierwszej” i był jej wierny, w której świetle sam jestem przepławiony, oczyszczony i wybielony. Moją praktyką jest udowadnianie „Słowem” wszystkich twoich wypowiedzi, o ile jestem w stanie je zrozumieć, a całą resztę pozostawiam twojemu lepszemu osądowi, ufając, że mądrzej jest polegać na tej mądrości niż na własnej lub jakiejś innej.

Cieszymy się że możemy cię uznać (Łuk 12:42), okazać szacunek jako naszemu Pastorowi i podążać za Tobą w głoszeniu Prawdy, wierząc, że Ten, który Cię powołał, nie popełnia błędów. We wdzięcznej chrześcijańskiej miłości pozostaje,

Twój brat w Prawdzie, W.A. JARRETT – Kans.

—————

PRZERWY W DOSTAWIE ŻYWNOŚCI

DROGI BRACIE RUSSELL:

Od czasu gdy zwróciłeś uwagę na warunki upraw w naszym kraju, nastąpił dalszy spadek plonów na północnym zachodzie spowodowany występowaniem rdzy brunatnej. Obecnie – szacuje się, że zbierzemy tyle pszenicy, która zaspokoi tylko potrzeby własne, ale zabraknie nadwyżki na eksport.

Obecne szacowane zbiory pszenicy ozimej i jarej łącznie wyniosą 725 milionów buszli, w porównaniu z 1011 milionami buszli zebranych w ubiegłym roku. Prognozy dla kukurydzy, to 2700 milionów, w porównaniu z 3050 milionami w zeszłym roku. Prognozy dla owsa, to 1200 milionów, w porównaniu z 1500 milionami buszli w zeszłym roku. Brak żyta i jęczmienia spowoduje bardzo wielki niedobór wynoszący ponad miliard buszli.

Twój w Chrystusie, E.W.V.K.

—————

LEKARSTWO NA PORAŻENIE DZIECIĘCE

Wymieszaj Korę Peruwiańską (sproszkowaną) ze smalcem, aby uzyskać gęstą maść. Użyj jej, dokładnie wmasowując wzdłuż kręgosłupa. Pomaga również w przypadku Astmy i Rdzeniowego Zapalenia Opon Mózgowych.

====================

— 15 sierpnia 1916 r. —

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.