R5942-245 Zwolnienie z obowiązku wojskowego w Brytanii

Zmień język 

::R5942 : strona 245::

ZwolnieniA z obowiązku SŁUŻBY WOJSKOWEJ w WIELKIEJ Brytanii

NASZE Biuro w Londynie pisze: „Staramy się o zwolnienie ze służby wojskowej stałych współpracowników naszego biura i Starszych zgromadzeń I.B.S.A. (International Bible Students Association, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Biblii – przyp. tłum.). Ministerstwo Wojny zgadza się, by wkrótce sprawa ta została przedstawiona przed Sądy Cywilne. Obecnie około 60 braci przebywa w więzieniu za odmowę wykonania rozkazów wojskowych; około 60 zostało zwolnionych pod warunkiem, że wykonują oni pracę o istotnym znaczeniu dla kraju; około 20 wstąpiło do korpusów niebojowych zorganizowanych przez Rząd. Na podstawie tych danych można zauważyć, że większość objętych tym nakazem braci odmówiła podporządkowania się władzy wojskowej. Powyższe liczby dotyczą wyłącznie samotnych mężczyzn. Przymus poboru żonatych mężczyzn dopiero wchodzi w życie. Oni również będą składać apelację o zwolnienie, ale dopiero się okaże, czy odmówią przyjęcia służby w korpusie niebojowym, a przez to utracą zasiłek przysługujący żonom i dzieciom żołnierzy. Sytuacja jest z pewnością trudna. Niektórzy z naszych braci, przynajmniej ośmiu, zostali zabrani do Francji, a następnie skazani na rozstrzelanie za nieposłuszeństwo. Wyrok ten został zredukowany do dziesięciu lat

::R5942 : strona 246::

więzienia służby karnej i właśnie dowiedzieliśmy się, że znajdują się oni teraz w cywilnych więzieniach w Anglii. Wydaje się, że władze wojskowe niewiele liczą się z władzą cywilną. Te doświadczenia dobrze wpływają na Kościół jako całość, gdyż skłaniają go do modlitwy, powodując wzmożone ćwiczenie miłości i współczucia. Bez wątpienia jest to również wzmacniający proces w przygotowaniu na nadejście trudniejszych i mroczniejszych dni”.

Pragniemy, aby nasi drodzy Bracia z narodów objętych wojną wiedzieli o miłującym współczuciu ich drogich Braci z krajów neutralnych. Z pewnością wszędzie wiele modlitw pochodzi od Braci I.B.S.A.! Przykłady lojalności wobec Króla królów mają wszędzie wzmacniający i pobudzający wpływ.

Całkowicie zgadzamy się z propozycją uzyskania zwolnienia dla Starszych Zborowych jako duchownych na mocy prawa. Nie oznacza to, że uznajemy w Kościele Chrystusowym klasę „kleru”, jako odrębną od klasy „laikatu”. Wszyscy jesteśmy braćmi – wszyscy jesteśmy szafarzami (sługami) Chrystusowymi. Ale jeśli jedno prawo zwalnia niektórych Braci, a inne prawo lub rozporządzenie usprawiedliwia innych Braci, a żadne prawo nie usprawiedliwia jeszcze innych, to do nas należy uzyskanie dla siebie nawzajem wszystkiego, na co prawo nam pozwala.

====================

— 15 sierpnia 1916 r. —