R5936-237 Konwencje w Minneapolis, Winnipeg, Sioux City, Newport

Zmień język 

:: R5936: strona 237 ::

KONWENCJE W MINNEAPOLIS – WINNIPEG – SIOUX CITY – NEWPORT

MINNEAPOLIS, MINNESOTA:

Bardzo miło spędziliśmy czas na tej niewielkiej konwencji, która służyła około czterystu przyjaciołom, z których wielu nie będzie mogło uczestniczyć w żadnej większej konwencji. 6 lipca na długo pozostanie w naszej pamięci jako radosne doświadczenie. Mieliśmy wspaniałe spotkanie i społeczność z prawie czterystoma przyjaciółmi, a wieczorem zebranie publiczne, w którym wzięło udział około tysiąca osób. Frekwencja i zainteresowanie były nadzwyczajne, szczególnie gdy pamiętamy o ekstremalnych upałach. Po zakończeniu wieczornego spotkania wsiedliśmy do pociągu na

JEDNODNIOWĄ KONWENCJĘ W WINNIPEG, 7 LIPCA:

Kiedy nasz pociąg dotarł do granicy kanadyjskiej, przedstawiciel rządu kanadyjskiego poinformował Redaktora, że zgodnie z poleceniem rządu,

:: R5936: strona 238 ::

był zmuszony nie dopuścić do naszego wjazdu do Kanady. Było to dla nas oczywiście wielkie rozczarowanie, jednak zdajemy sobie sprawę, że nic nie może się nam przydarzyć ani sprawie Pana bez Jego wiedzy, a ponieważ nic nie mogliśmy na to poradzić, z radością poddaliśmy się temu zarządzeniu i wysłaliśmy wiadomość do braci w Winnipeg, aby na nas nie czekali.

Myślimy jednak, że Konwencja była wspaniałym sukcesem, a Zgromadzenie, do którego mieliśmy przemawiać, nie mogło się pomieścić, tak że niektórzy musieli zawrócić. Jeden z miejscowych braci skorzystał z okazji i wygłosił przemówienie na ten sam temat, który miał wygłosić Redaktor na tym zebraniu publicznym.

Wydaje się bardzo prawdopodobne, że rezultatem tej sytuacji jest raczej dobro niż zło. Wielu kanadyjskich braci, którzy przybyli na Konwencję, pokonując setki mil, oczywiście czuło się bardzo rozczarowanymi, lecz gdy wiadomość o tym dotarła do opinii publicznej, to w niektórych wzbudziło to współczucie. Gdyby nie ta sytuacja to nie zwróciliby nawet na nas uwagi. W każdym razie Kanadyjczycy i wielu mieszkańców Stanów Zjednoczonych dowiedziało się, że Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego wierzy, że Jezus i Apostołowie nauczają ich, aby nie brali udziału w ludzkiej rzezi, ale aby podążali za pokojem z wszystkimi ludźmi i świętością, bez której nikt nie ujrzy Pana.

Poniższy list do redaktora, podpisany przez 204 uczestników konwencji z Winnipeg, został bardzo doceniony i jesteśmy pewni, że będzie interesujący dla wszystkich naszych czytelników:

DO NASZEGO UMIŁOWANEGO PASTORA: Pozdrowienia w imieniu naszego drogiego Mistrza!

My, Stowarzyszeni Badacze Pisma Świętego, zgromadzeni na konwencji, pragniemy w tym przesłaniu przekazać ci nasze szczere serdeczne współczucie i głęboką chrześcijańską miłość, jednocześnie rozumiejąc, że to nasz drogi Pan nie dozwolił nam, aby powitać cię osobiście i usłyszeć twoje miłe słowa chrześcijańskiej miłości i pomocy w obecnych czasach.

Uświadamiamy sobie, że Pan w obecnych warunkach udziela nam wielkiego błogosławieństwa. Przyjmując Jego powołanie we właściwym duchu i udzieloną nam wskazówkę o tym, jak szybko „przychodzi noc, gdy żaden nie będzie mógł nic sprawować”, stanowczo postanawiamy, że każdy z nas będzie wierny Panu, Prawdzie i Braciom.

To oczywiste, że sprawy, które nie pozwoliły nam zobaczyć się osobiście i doznać słodkiej społeczności, to kolejna oznaka dalszego wypełniania się wielkiego dzieła Żniwa. Radujemy się z tobą, bracie, i zgodnie z napomnieniem Mistrza podnosimy głowy z radością, widząc, że zbliża się nasze wybawienie.

Modlimy się, aby błogosławieństwo drogiego Pana pozostawało przy nas wszystkich, dopóki nie zgromadzimy się poza zasłoną, aby nieść długo obiecane błogosławieństwo biednemu światu.

Z wielką chrześcijańską miłością i wielkim uznaniem dla zaszczytnego stanowiska, do którego powołał cię nasz drogi Pan, w tym wielkim dziele Żniwa, my, niżej podpisani, wyrażamy ci nie tylko miłość zgromadzonych na Konwencji, ale i tych drogich, z tej części pola Żniwa, z którymi nie możemy się spotkać.

Twoi bracia dzięki Jego Łasce,

KONWENCJA W WINNIPEG, MANITOBA, KANADA.

KONWENCJA W SIOUX CITY, 6-9 LIPCA:

Na konwencji zgromadziło się od trzystu do czterystu osób, ale zainteresowanie było ogromne, a duch objawiany przez obecnych był naprawdę bardzo miłujący. Cztery dni były poświęcone duchowemu ucztowaniu, a wieczory przeznaczone na prezentację FOTO-DRAMY STWORZENIA. Redaktor w niedzielny poranek, 9 lipca, wygłosił wykład zatytułowany „Dobry Pasterz”, który oddał swoje życie za owce, a gdy je prowadzi, idzie przed nimi. Ma też i drugie owce z innej owczarni, które również, we właściwym „Czasie Restytucji” doprowadzi do harmonii z Boskimi zarządzeniami i będą miały udział w błogosławieństwach Pana ze wszystkimi, którzy Go miłują i którzy chcą kroczyć Jego drogą. Po wykładzie odbyła się Uczta Miłości, w której wzięło udział około czterystu osób.

Popołudniowe spotkanie było przeznaczone dla publiczności, a jej temat brzmiał: „Świat w ogniu”. Frekwencja była doskonała, około 1200 osób było obecnych pomimo wyjątkowo gorącego dnia. Jedną bardzo interesującą cechą zauważoną przez prawie wszystkich braci było to, że publiczność nigdy wcześniej nie okazywała tak wnikliwego zainteresowania przedmiotami związanymi z Prawdą w tak przemyślany i inteligentny sposób.

KONWENCJA W NEWPORT, R.I., 9-16 LIPCA:

Chociaż nie wszyscy mogli pozostać na konwencji w Newport przez osiem dni, to jednak zgromadziła ona około tysiąc Badaczy Pisma Świętego. Newport to wspaniały letni kurort wysokiej klasy. Dni przeznaczono na realizację Programu Konwencyjnego, a wieczory poświęcono prezentacji FOTO-DRAMY STWORZENIA. Tak jak się spodziewaliśmy, opinia publiczna nie zwróciła uwagi na Konwencję, ale z przyjemnością zauważyliśmy, że tłumy pojawiły się na DRAMIE i były bardzo zainteresowane jej prezentacją. Ostatnie publiczne spotkanie, na którym przemawiał Redaktor, odbyło się w niedzielę 16 lipca, było jedynym, na którym publiczność pojawiła się gromadnie. Na tym spotkaniu było około 1200 osób. Ufamy, że takie zainteresowanie i dużo wypełnionych blankietów z prośbą o literaturę może ostatecznie doprowadzić do znacznego rozpowszechnienia wiedzy o Prawdzie i ostatecznie doprowadzić niektóre głodne serca do bliższej relacji z Panem i Jego Słowem Prawdy. To drugie może sprawić, że nie tylko będzie ono przyjęte, ale okaże się większą pomocą niż cokolwiek innego pochodzącego z tego samego źródła.

====================

— 1 sierpnia 1916 r. —