R5922-206 „Niech kupi miecz”

Zmień język 

::R5922 : strona 206::

„Niech kupi miecz”

DLACZEGO nasz Pan powiedział do Swoich uczniów: „[…] a kto nie ma miecza, niech sprzeda suknię swoją, a kupi miecz” (Łuk. 22:36,38), a później powiedział do Św. Piotra: „[…] Obróć miecz swój na miejsce jego; albowiem wszyscy, którzy miecz biorą, od miecza poginą”? – Mat. 26:51,52.

Powinniśmy pamiętać o okolicznościach. Jezus wiedział, że nadeszła Jego godzina, w której zostanie zdradzony, uwięziony, a następnego dnia ukrzyżowany. Niezbędne było, aby pokazać, że Jego pojmanie nie było dokonane przy użyciu siły, ale że On dobrowolnie pozwolił się aresztować i ukrzyżować. O tym, że On miał moc, aby poprosić Ojca o legiony aniołów dla Swojej obrony i ochrony przed rękami Jego wrogów, mógł wiedzieć Ojciec, aniołowie i Jego uczniowie, ale inni nie mogli o tym wiedzieć. Jednak potrzeba było jasno zademonstrować, że Jezus i Jego uczniowie mogli się bronić, tak jak Św. Piotr rzeczywiście to uczynił, gdy wyjął miecz i odciął ucho słudze najwyższego kapłana. Jezus natychmiast uleczył ucho i pouczył Piotra, aby nie stawiał oporu i poddał się, prosząc jedynie, aby Jego uczniowie nie byli prześladowani.

Okoliczności pokazały, że nasz Pan poddał się dobrowolnie, a to stało się lekcją. Gdyby uczniowie nie mieli mieczy, to mówiono by, że nie mogli się obronić. Fakt posiadania mieczy umożliwił uczniom wykazanie odwagi, a Jezusowi gotowości do poddania się.

Gdy Jezus powiedział, że jeśli trzeba to niech

::R5922 : strona 207::

sprzedadzą szaty i zakupią miecz, na to Apostołowie odpowiedzieli, że mają w swoim gronie dwa miecze, a Jezus powiedział: „Dosyć jest”. One miały być jedynie na pokaz, a nie do obrony.

Nie ma w tym wersecie Pisma Świętego niczego, co pozwalałoby uzasadniać walkę, nie ma tam żadnej sugestii, jak twierdzą niektórzy, że Jezus chciał, aby Jego naśladowcy wojowali mieczem. To prawda, nie wszyscy, którzy wojowali mieczem, zginęli od miecza i nie wszyscy, którzy unikali wojowania mieczem, ocalili swoje życie, ale Pan mówi tu o ogólnej zasadzie. Ten, kto przygotowuje się na działania wojenne i kłopoty, z całą pewnością wiele ich napotka, zgodnie z ogólnym postępowaniem upadłej ludzkiej natury. Z drugiej strony, uczniowie Pańscy są zachęcani: „Pokoju naśladujcie ze wszystkimi i świętobliwości, bez której żaden nie ogląda Pana” – Żyd. 12:14.

====================

— 1 lipca 1916 r. —

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.