R5921-206 Czternastoletni męczennik

Zmień język 

::R5921 : strona 206::

Czternastoletni męczennik

Otrzymaliśmy właśnie list z Wellington w Nowej Zelandii, opowiadający o tym, jak jeden z Badaczy Pisma Świętego w tamtej okolicy, czternastoletni młodzieniec, został uwięziony za odmowę rejestracji do służby wojskowej z powodu religijnych przekonań, nie chcąc uczestniczyć w wojnie, w jakimkolwiek znaczeniu tego słowa. Pozwolono mu wyjść, aby mógł wziąć udział w Pamiątkowej Wieczerzy 16 kwietnia, ale potem wrócił

::R5922 : strona 206::

do więzienia. Godny uwagi wydaje się wzrastający wpływ militaryzmu na całym świecie.

Także z Anglii dochodzą do nas wieści, że niektórym z tamtejszych Badaczy Pisma Świętego również nakazano zgłoszenie się do odbycia służby wojskowej. Sprzeciwili się temu, ale odmówiono im zwolnienia ze służby – otrzymali jednak zapewnienie, że na wojnie nie zostaną skierowani do działań bojowych. Obietnica ta została później zlekceważona i zostali natychmiast wysłani do regularnej służby. Nie zapominajmy, że praktycznie cały świat twierdzi, że jest Królestwem Chrystusa, a jednak każdy, kto stara się podążać za słowami Jezusa, wydaje się całkowicie lekceważony i znienawidzony przez wszystkich ludzi i wszystkie narody. Jest to mocny dowód na to, że Królestwo Mesjasza wciąż należy do przyszłości! Cieszymy się bardzo, że jest ono blisko, już we drzwiach!

====================

— 1 lipca 1916 r. —