R5918-200 Dobry, lepszy i najlepszy sposób badania Biblii

Zmień język 

::R5918 : strona 200::

DobrY, lepszY i najlepszY SPOSÓB BADANIA Biblii

KAŻDY wpływ, który budzi szacunek dla Biblii jako Słowa Bożego, jest godny pochwały. Badanie Biblii praktykowane w Wielkiej Brytanii i Irlandii od pięćdziesięciu do stu lat temu, polegające na zapamiętywaniu wersetów i rozdziałów oraz używaniu tej Księgi, jako czytanki w Szkołach, miało swoje zalety. Ci, którzy w taki sposób zapoznali się z tekstem Biblii, nabyli cenny zasób informacji, jeśli później stali się Chrześcijanami i szukali znaczenia Boskich poselstw.

Inne próby Badania Biblii były podejmowane w różnych wyznaniach na tak zwanych Zajęciach Studium Biblii. Były one jednak utrudnione przez denominacyjne Wyznania wiary. Czasami zdolni nauczyciele informowali swoje zgromadzenia o historycznych uwarunkowaniach, dyskutowali o pisarzach Listów, o ich doświadczeniach w podróżach itp. Czasami zagłębiali się w doktrynę, ale przy takich okazjach, jeśli nie byli bardzo ostrożni i nie utrzymywali kontroli nad Zgromadzeniem, to rezultatem takich lekcji były nieporozumienia i ogólne zamieszanie, które pozostawiały Zgromadzenie jeszcze bardziej zdezorientowanym niż wcześniej.

Inny sposób Badania Biblii, który przez pewien czas cieszył się uznaniem, polegał na tym, że wielu Chrześcijan czytało rozdział, werset po wersecie i każdy po przeczytaniu swego wersetu, mógł komentować go według swojego uznania. Jeśli rozdział składał się z czterdziestu wersetów, było tyle samo różnych komentarzy. Kiedy spotkanie się kończyło, odczuwano pewne pokrzepienie związane z posługiwaniem się Biblią, z przeczytania kilku interesujących wersetów i rozmowy

::R5919 : strona 200::

ze sobą. Jednak z takiego Badania Biblii zyskiwano bardzo mało wiedzy o Bogu i Jego Planie Wieków.

Dopiero od niedawna – praktycznie w ostatnim dziesięcioleciu – zaczęto badać Biblię metodą, którą nazwaliśmy Badaniem Bereańskim – studiowaniem Pisma Świętego. Teraz na całym świecie działają Zbory Bereańskie. Odnoszą one z tego wielkie błogosławieństwo i wielkie oświecenie.

::R5919 : strona 201::

Do tego rodzaju Badań Biblii używany jest podręcznik, a także pytania. Podręczniki to różne tomy Wykładów Pisma Świętego. W tych tomach zostały zebrane i przedstawione w zrozumiałej formie nauki Biblii. Na przykład, jeśli lekcja odnosi się do Ducha Świętego, to badanie zbiera wszystkie nauki Biblii na ten temat i układa je w uporządkowany sposób przed Zgromadzeniem. Jeśli tematem jest „Człowiek Jezus Chrystus”, to jest on podobnie rozważany. Jeśli tematem jest „Logos”, to jest on traktowany w podobny sposób. Jeśli tematem jest „Usprawiedliwienie”, „Uświęcenie” lub „Uwielbienie Świętych”, to każdy przedmiot jest systematycznie badany – przedstawiany przed umysłami Zgromadzenia i poddawany dyskusji, z odniesieniami do różnych fragmentów Biblii, w których te tematy są opisane.

Dlatego nie dziwi nas, że ci z ludu Bożego, którzy poznali wartość tej metody Badania Biblii, i którzy ją stosują, mają jaśniejsze zrozumienie Słowa Bożego niż inni. Dlatego, chociaż polecamy każdy rodzaj badania Biblii, to szczególnie polecamy tę formę, którą Pan pobłogosławił ponad wszystkie inne dla oświecenia Jego ludu w czasie Żniwa. Ta metoda jest korzystna dla całego Zboru. Do tego nie potrzeba zdolnego przewodniczącego. Jednym z niebezpieczeństw czyhających na zdolnych przewodniczących korzystających z innych metod Badania Biblii jest to, że ich zdolności czasami idą w złym kierunku i wprowadzają w błąd.

Badania Bereańskie stawiają jednak cały Zbór w pozycji zaawansowanej grupy badaczy Słowa Bożego, ponieważ mają przed sobą cały omawiany temat. Niemniej jednak nawet w badaniu Bereańskim, gdy zadawane są pytania, umiejętny przewodniczący, który jest pokorny, okaże się wielką pomocą dla braci. Tak dzieje się w niemal każdym Zborze na świecie. Chcemy, aby drodzy czytelnicy Strażnicy wiedzieli, dlaczego tak gorąco polecamy tę Bereańską metodę badania Biblii. Nie powinniśmy też dziwić się, jeśli Przeciwnik będzie sprzeciwiał się tej metodzie, która została tak pobłogosławiona przez Pana. Zachęcamy wszystkich do porównania wyników, jakie osiągnęli w swoich umysłach, swoich sercach i swoim życiu z Bereańskiego badania Biblii, z wszystkimi innymi metodami, poznanymi lub próbowanymi w przeszłości.

====================

— 1 lipca 1916 r. —