R5913-188 Wiersz: Pielgrzym

Zmień język

::R5913 : strona 188::

„Przykrą jawi się droga
Zwyczajnym ludzkim oczom,
Co widzą jedynie ciernie,
Które wzdłuż ścieżki się wznoszą.

„Nie widzą płatków miłości,
Nie czują ciepła słońca,
Ni pastwisk miękkiej zieloności,
Po których Pan wiedzie do końca”.

====================

— 15 czerwca 1916 r. —