R5898-150 Wydanie świadectwa Prawdzie

Zmień język 

::R5898 : strona 150::

WYDANIE ŚWIADECTWA PRAWDZIE

„Tedy Mu rzekł Piłat: Toś ty przecię jest królem? Odpowiedział mu Jezus: Ty powiadasz, żem jest królem. Jam się na to narodził i na tom przyszedł na świat, abym świadectwo wydał prawdzie; wszelki, który jest z prawdy, słucha głosu mego” – Jana 18:37.

PRZYPOMINAMY, że nasz Mistrz wypowiedział te słowa, kiedy Żydzi przyprowadzili Go przed Piłata i oskarżyli Go o to, że ogłaszał się Królem. Piłat zapytał Go: „Toś Ty przecię jest Królem?” Jego odpowiedź brzmiała: „Jam się na to narodził” – w tym celu się urodziłem – „na tom przyszedł na świat”.

Bóg zaplanował, że musi być Król Emmanuel, Kapłański Król, który położy kres grzechowi i przywróci grzeszników (wszystkich, którzy tego zapragną) do łaski Bożej. Prorocy już dawno przepowiadali, że nadejdzie czas, kiedy Król będzie rządził w sprawiedliwości, a książęta w sądzie panować będą (Iz. 32:1) i każde kolano się ugnie, a każdy język wysławiać będzie Boga. Zatem nasz Pan Jezus, odpowiadając Piłatowi, oświadczył, że właśnie po to przyszedł na świat. Gdyby nie było potrzeby odkupienia świata i przywrócenia go do harmonii z Bogiem, Logos nie musiałby zstąpić na ziemię, aby mieszkać między ludźmi. Gdyby celem Boga nie było ustanowienie Królestwa i Króla, to śmierć naszego Pana byłaby zupełnie niepotrzebna, ponieważ nie byłoby świata, który mógłby być błogosławiony i podniesiony z upadku w wyniku Jego wielkiego dzieła.

W następnej części tekstu jest powiedziane: „abym świadectwo wydał Prawdzie”. Oczywiście, że wszystkie słowa Jezusa były prawdami, to jednak istniała pewna wielka Prawda, o której On wydał świadectwo. Nie tylko mówił prawdę, ale także bronił Prawdy. Bóg stworzył człowieka. Ten okazał się złym i przyniósł ujmę swemu Stwórcy. Panowanie grzechu i śmierci stało się ujmą dla Boga i zniewagą dla wszystkich prawych rządów. W takich okolicznościach właściwe wydaje się pytanie: „Dlaczego nie wytracić tak niegodnych i podłych stworzeń?” Ponieważ Jehowa oświadczył, że przekleństwo, jakie ciąży na człowieku zostanie usunięte, a na świat przyjdzie wielkie błogosławieństwo przez Nasienie Abrahama, a żadna jota ani żadna kreska z Boskiego Planu nie może się nie wypełnić.

„BOSKIE PLANY JAK BIAŁE LILIE ROZKWITAJĄ”

To prawda, że setki, a nawet tysiące lat upłynęło od Boskiej Obietnicy danej Abrahamowi i nie nadeszło błogosławieństwo ani przekleństwo nie zostało usunięte! Bóg jednak pozostał prawdziwy. Jego Słowo nie zostało złamane bo nie może być złamane. Bóg zamierzył błogosławić świat i na pewno wypełni wszystkie Swoje zamierzenia. To jest ta wielka Prawda, że Bóg Jehowa przygotował zbawienie dla „wszystkich rodzajów ziemi”. Zapowiadały to typy Zakonu, świadczyli o tym Prorocy: „Aleć i wszyscy prorocy od Samuela i od innych po nim, ilekolwiek ich mówiło, przepowiadali też te dni” przyszłej szczęśliwości. Nasz Pan, Jezus będąc w ciele, wydawał o tej Prawdzie świadectwo. On oświadczył, że Bóg nie przedstawił fałszywie ani Siebie, ani Swego Planu.

Nasz Pan przyszedł na świat w tym właśnie celu, aby stać się tym wielkim Królem, który miał błogosławić cały upadły ród Adama. Przyszedł, aby ogłaszać to Królestwo, a Żydzi mówili: „Jak on może być Królem? On nie może niczego dokonać!”. A teraz, stał przed Piłatem, wciąż ogłaszając się Królem. Przez trzy i pół roku Jezus dawał świadectwo tej wielkiej Prawdzie, że wola Boża będzie wykonana, że Królestwo Boże zostanie ustanowione pod całym niebem. Zostanie ono całkowicie przygotowane przez Tego wielkiego, który był tam ukrzyżowany jako złoczyńca. Doprawdy,

„Tajemne są drogi, którymi Bóg
cudów swych dokonuje”.

Mogło się wydawać, że odrzucenie Jezusa zniweczyło cały Plan Boży, że ci niewierzący Żydzi zatriumfowali nad wielkim Jehową. Rozumiemy jednak, że ukrzyżowanie Mesjasza było tą właśnie rzeczą, która była konieczna, aby zrealizować Boski cel. Niezbędne było, aby Chrystus odkupił rodzinę ludzką przez Swoją własną śmierć, zanim dokona odnowienia ludzkości podczas Swego Tysiącletniego Panowania. Jednak dla całego świata ta wspaniała Prawda jest nadal niejasna. Jezus zapewnia Swoich uczniów, że im dane jest poznać tajemnice, ale wszystkim obcym, którzy nie są w pełnej harmonii z Bogiem, te nauki podawane są w przypowieściach i niejasnych wypowiedziach, aby patrząc nie widzieli, a słysząc nie rozumieli.

„LUD PRAWDY”

Redaktorowi wydaje się dość niezwykłe to, że bez żadnych wysiłków z naszej strony słowo „Prawda” oraz wyrażenie „Lud Prawdy” jest utożsamiane z nami. To, co posiadamy to Prawda – nic innego tylko Prawda, Prawda Biblijna! To jedyne słowo, którego moglibyśmy użyć. Różne denominacje przyjęły inne nazwy, a nam pozostał jedynie wyraz „Prawda”. Wydaje się, że bez żadnych zaplanowanych działań z naszej strony określenie „Lud Prawdy” jest do nas stosowane. Rzeczywiście, wydajemy świadectwo Prawdzie, tej samej Prawdzie, o której świadczył nasz Mistrz,

::R5898 : strona 151::

aż do śmierci – o Królestwie, o tym, jak Jezus opuścił Swój chwalebny przedludzki stan i przyszedł na świat oraz jak powrócił do chwały Niebiańskiej, gdzie otrzymał stanowisko o wiele wyższe, niż wcześniej posiadał. Wydajemy świadectwo prawdzie, że Bóg nie jest złym i okrutnym Bogiem, że nigdy nie zamierzał skazać człowieka na wieczne męki, ale obiecał, że przekleństwo grzechu i śmierci zostanie na zawsze usunięte. Wydawanie świadectwa w naszych czasach jest podobne do głoszonego za czasów naszego Pana i Jego Apostołów.

Wszyscy, którzy są z Prawdy, słyszą Prawdę i pragną dawać świadectwo o Prawdzie. Jednak w naszym przypadku, podobnie jak w przypadku Mistrza, świat nas nie zna. Nie zna nas, ponieważ i Jego nie znał. Świat, a szczególnie religijny świat Chrześcijaństwa, jest skłonny nas ukrzyżować, tak jak ukrzyżował Jego. Jednak ponieważ żyjemy w bardziej cywilizowanych czasach to nauczeni w Piśmie, faryzeusze i doktorzy prawa mają dzisiaj większe trudności niż dawniej, aby zachęcać ludzi do pozbawienia nas życia. Jednak dzięki łasce Bożej nadal będziemy wydawać świadectwo Prawdzie, aż nadejdzie noc, „gdy żaden nie będzie mógł nic sprawować”, jeśli do tego czasu nasze życie będzie zachowane.

====================

— 15 maja 1916 r. —

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.