R5895-143 Wiersz: „Jak cudownie!”

Zmień język

::R5895 : strona 143::

„JAK CUDOWNIE!”

„On mi przysłał na modlitwy moje odpowiedzi których potrzebowałem,
Koronując dzieło jakie przyniosłem Jemu.
Z błogosławieństwem większym niż się spodziewałem –
Z nieskrywaną dobrocią, za pracę słudze swemu.
»Że udzielił mi daru wszelkiego, według pragnienia mego?
Tak wiele uczynił On dla mnie cudów!
Odpowiedzi potrzebnych dla pokonania trudów!«
„O niewierne serce! On przecież powiedział, że usłyszy cię.
On ma słuch i odpowie, gdy z modlitwą doń udasz się.
Dowiódł Swej obietnicy. A ty się bałeś czego?
Dziwisz się, że Pan twój dochował Słowa Swego?
Jak cudownie, że On nie zawiedzie, w błogosławieniu nam.
Oczekuj wiarą i modlitwą a przekonasz się sam!”

– Wybrane

====================

– 1 maja 1916 r. –