R5893-141 Prośby o wizyty pielgrzymskie

Zmień język 

::R5893 : strona 141::

PROŚBY O WIZYTY PIELGRZYMSKIE

Z tego powodu, że lista czytelników Strażnicy powiększyła się o tysiące nowych osób, chcemy przypomnieć pewne wyjaśnienia:

TOWARZYSTWO BIBLII I BROSZUR „STRAŻNICA”

z otrzymanych darowizn wysyła nauczycieli, wykładowców, zwanych „PIELGRZYMAMI”. Różnego rodzaju wydatki z tym związane są opłacane przez TOWARZYSTWO. Tym samym, spotykając się z Badaczami Biblii, tacy wykładowcy są w szczególnym znaczeniu reprezentantami TOWARZYSTWA. Niektórzy z nich są specjalnie wykwalifikowani do służby publicznej, jak również do półpublicznych rozważań w gronie przyjaciół. Inni natomiast są mniej wykwalifikowani w służbie publicznej, ale odpowiednio wyćwiczeni w służbie zborowej. TOWARZYSTWO dokłada wszelkich starań w wybieraniu takich sług, mając na uwadze, że przedstawianie przez nich Prawdy, Pisma Świętego itp., ma być pomocą i przynosić pożytek pod każdym względem, a szczególnie służyć zbudowaniu ludu Bożego w najświętszej wierze.

Spodziewamy się, że zbory, które korzystają z usług pielgrzymskich, wezmą pod uwagę podstawowe potrzeby Pielgrzymów, goszcząc ich w swoich domach, podczas ich krótkiego pobytu od jednego do dwóch dni. Nie oczekujemy dla tych braci luksusów czy nadzwyczajnych przygotowań, ale jedynie wygodnego zaopatrzenia. Rozumiemy przez to czyste, wygodne miejsce do spania oraz pożywny posiłek. Jeśli ktoś nie jest w stanie spełnić tych rozsądnych wymogów, nie powinien podejmować się gościny Pielgrzyma. Zbór korzystający z usługi pielgrzymskiej powinien wziąć to pod uwagę i jako odpowiedzialny za to upewnić się, że te rozsądne wymogi są spełnione. Oczekuje się, że Pielgrzymi będą służyć każdego wieczoru, a także po południu, tam, gdzie jest to możliwe. Odwiedzają także braci, którzy chorują, zarówno duchowo, jak i fizycznie. Czas przedpołudniowy przeznaczony jest najczęściej na podróż. Zwracamy uwagę, aby nie zatrzymywać Pielgrzyma do późnych godzin nocnych. W tej sprawie, jak i we wszystkich innych, zgodnie z zaleceniami Pisma Świętego, powinno zachować się „umiarkowanie”.

Prosimy Zbory, które chcą skorzystać z usług pielgrzymskich o pilne zgłoszenie swojej prośby, na adres TOWARZYSTWA, Dział Usług Pielgrzymskich.

Prosimy, aby ci, którzy są chętni przyjąć takie wizyty, wysłali kartkę pocztową ze zgłoszeniem. Pragniemy także otrzymać odpowiedzi na poniższe pytania. Nie potrzeba ponownie przepisywać pytań, ale wpisać odpowiedź przy pytaniu: (a), (b) itd.:

(a) Ilu Badaczy Biblii w okolicy korzysta z Wykładów Pisma Świętego?
(b) Czy odbywają się tygodniowe zebrania?
(c) Ile osób zwykle w nich uczestniczy?
(d) Gdzie odbywają się spotkania niedzielne? (Proszę podać dokładny adres i nazwę sali.)
(e) O której godzinie odbywają się spotkania niedzielne?
(f) Czy zostało przeprowadzone głosowanie, aby zapraszać Pielgrzymów?
(g) Ile osób głosowało za wysłaniem prośby o usługi pielgrzymskie?
(h) Czy jesteście chętni, aby przeznaczyć niedziele na specjalne wykłady publiczne?
(i) Jak często chcecie, aby takie specjalne zebrania się odbywały?
(j) Proszę podać wielkość sali, którą można na ten cel wynająć.
(k) Jaka jest spodziewana frekwencja dla dobrze rozreklamowanych wykładów publicznych w odpowiedniej do tego sali?
(l) Czy można wynająć odpowiednią salę na spotkania, które w niewielkim stopniu były rozreklamowane?
(m) Czy członkowie zboru wybrali przewodniczących zgodnie z radami zawartymi w Wykładach Pisma Świętego, Tom VI, rozdz. 5 i 6? Jeśli tak, proszę podać ich nazwiska i dokładne adresy.
(n) Proszę podać nazwiska i dokładne adresy dwóch osób, do których wysyłane będą informacje dotyczące usług pielgrzymskich. (Proszę informować Dział Usług Pielgrzymskich o jakichkolwiek zmianach lub usunięciu danej osoby.)
(o) Jeśli w waszym mieście nie ma stacji kolejowej, proszę podać nazwę najbliższej stacji, na której należy wysiąść.
(p) Ile mil od stacji znajduje się miejsce spotkań i w którym kierunku należy się udać?
(q) Czy ktoś będzie czekał na Pielgrzyma na stacji?
(r) Jeśli nie, w jaki sposób Pielgrzym dostanie się ze stacji na miejsce spotkań?
(s) Proszę podać dokładne imię, nazwisko i adres osoby, która pisze tę prośbę.
(t) Dodatkowe adnotacje.

====================

— 1 maja 1916 r. —