R5869-82 Informacje redakcyjne

Zmień język

::R5869 : strona 82::

PUBLIKOWANE PRZEZ
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY
CHARLES T. RUSSELL, PRESIDENT
„BROOKLYN TABERNACLE”, 13-17 HICKS ST.,
BROOKLYN, N. Y., U. S. A.

Biura zagraniczne: Oddział brytyjski: LONDON TABERNACLE, Lancaster Gate, Londyn. Oddział zachodnioniemiecki: Unterdorner Str., 76, Barmen. Oddział australijski: Flinders Building, Flinders St., Melbourne. W każdym przypadku prosimy o kontakt z TOWARZYSTWEM.

—————

KOSZT ROCZNEJ PRENUMERATY $1,00 (4s). PŁATNE Z GÓRY.
PROSIMY PRZESŁAĆ PIENIĄDZE PRZESYKŁĄ EKSPRESOWĄ, CZEKIEM BANKOWYM, PRZEKAZEM POCZTOWYM LUB POLECONYM.
Z ZAGRANICY WYŁĄCZNIE ZAGRANICZNYMI PRZEKAZAMI PIENIĘŻNYMI.

—————

Warunki dla ubogich Pańskich są następujące: Wszyscy Studenci Biblii, którzy z powodu podeszłego wieku, jakiejś choroby lub z powodu innych przeciwności losu, nie są zdolni zapłacić za to Czasopismo, niech co roku w maju wyślą pocztówkę, opiszą swoją sytuację i poproszą o kontynuację prenumeraty, a będą otrzymywać ją bezpłatnie. Nie tylko chcemy, ale również pragniemy, aby wszyscy tacy byli stale na naszej liście i mogli korzystać z WYKŁADÓW itp.

—————

EDYCJE DOSTĘPNE SĄ RÓWNIEŻ W JĘZYKU FRANCUSKIM, NIEMIECKIM, SZWEDZKIM I DUŃSKIM.
OKAZOWE EGZEMPLARZE BEZPŁATNIE.

—————

WYSYŁKI POCZTOWE DRUGĄ KLASĄ Z URZĘDU POCZTOWEGO W BROOKLINIE, N. Y.
WYSYŁKI POCZTOWE DRUGĄ KLASĄ Z URZĘDU POCZTOWEGO W OTTAWIE, KANADA.
(drugą klasą w Stanach Zjednoczonych wysyłane są gazety i czasopisma – przyp. tłum.).

PRZYKŁADOWE WALIZKI KOLPORTERSKIE

Mamy do dyspozycji kilka bardzo ładnych walizek kolporterskich, w których znajduje się kompletny zestaw Wykładów Pisma Świętego, wydanie standardowe. Te walizki są starannie przygotowane i bardzo przypominają walizki lekarskie. Cena: $3; opłaty za pobraniem.

—————

ARMEŃSKIE WYKŁADY I SCENARIUSZ

Mamy już pierwszy tom Wykładów Pisma Świętego i Scenariusz Dramy w języku ormiańskim. Prosimy o składanie zamówień według potrzeb – ceny standardowe.

—————

NOWE TESTAMENTY TISCHENDORFA – NAKŁAD WYCZEPANY

Nasze zapasy Nowych Testamentów Tischendorfa są wyczerpane. Nie możemy znaleźć żadnego egzemplarza w Stanach Zjednoczonych. Szukamy w Wielkiej Brytanii – jak dotąd bez powodzenia. Książka ta została wydana w Niemczech i w obecnych warunkach nie można jej stamtąd otrzymać.

—————

KOLEJNE WYDANIE NUMERU B.S.M. DLA PRACY OCHOTNICZEJ

Ci, którzy korzystali z pierwszego numeru miesięcznika dla pracy ochotniczej w tym sezonie i przez to są odpowiednio przygotowani na nasz drugi numer na rok 1916, otrzymają informację, że będzie on dla nich wkrótce gotowy do odbioru, po natychmiastowym złożeniu zamówień. Przewodnim artykułem tego wydania będzie: „Czym jest chrześcijanin?”. Wydaje się, że ten artykuł przemówi do wielu inteligentnych, sumiennych, myślących ludzi i jak wierzymy, będzie środkiem do czynienia wiele dobrego.

Standardowe wydania dla pracy ochotniczej są wysyłane „za pobraniem”, zapewniając w ten sposób szybką dostawę. Towarzystwo zwraca koszty transportu po otrzymaniu rachunku za tą usługę.

—————

BEREAŃSKIE BADANIA BIBLIJNE MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW BIBLII W KWIETNIU

Pytania do trzeciego podręcznika serii Wykładów Pisma Świętego
WYKŁADY IV-V

Tydzień od 2 kwietnia . . . pytania od 40 do 46
Tydzień od 9 kwietnia . . . pytania od 47 do 52
Tydzień od 16 kwietnia . . . pytania od 1 do 8
Tydzień od 23 kwietnia . . . pytania od 9 do 15

Książki pytań do tomu III Wykładów Pisma Świętego w cenie 5 centów każda lub 50 centów za tuzin, łącznie z opłatą pocztową.

====================

— 15 marca 1916 r. —