R5822-2 Informacje redakcyjne

Zmień język 

::R5822 : strona 2::

PUBLIKOWANE PRZEZ
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY
CHARLES T. RUSSELL, PRESIDENT
„BROOKLYN TABERNACLE”, 13-17 HICKS ST.,
BROOKLYN, N. Y., U. S. A.

Przedstawicielstwa zagraniczne: Oddział brytyjski: LONDON TABERNACLE, Lancaster Gate, Londyn. Oddział zachodnioniemiecki: Unterdorner Str., 76, Barmen. Oddział australijski: Flinders Building, Flinders St., Melbourne. W każdej sprawie prosimy o kontakt z TOWARZYSTWEM.

—————

CENA ROCZNEJ PRENUMERATY – $1,00 (4s.) PŁATNE Z GÓRY.
PIENIĄDZE NALEŻY PRZESYŁAĆ PRZEKAZEM BŁYSKAWICZNYM, CZEKIEM BANKOWYM, PRZEKAZEM POCZTOWYM LUB POLECONYM.
Z ZAGRANICY TYLKO POPRZEZ ZAGRANICZNE PRZEKAZY PIENIĘŻNE.

—————

Warunki dla ubogich Pańskich są następujące: Wszyscy Badacze Biblii, którzy z powodu podeszłego wieku, jakiejś choroby lub z powodu innych przeciwności losu, nie są zdolni zapłacić za to Czasopismo, niech, co roku w maju wyślą Pocztówkę, opiszą swoją sytuację i poproszą o kontynuację prenumeraty, a będą otrzymywać ją bezpłatnie. Nie tylko chcemy, ale również pragniemy, aby wszyscy tacy byli stale na naszej liście i mogli korzystać z WYKŁADÓW itp.

—————

RÓWNIEŻ WYDANIA W JĘZYKU FRANCUSKIM, NIEMIECKIM, SZWEDZKIM I DUŃSKIM.
EGZEMPLARZE OKAZOWE BEZPŁATNE.

—————

NADAWANE JAKO PRZESYŁKI DRUGIEJ KLASY W URZĘDZIE POCZTOWYM W BROOKLYNIE, NOWY JORK.
NADAWANE JAKO PRZESYŁKI DRUGIEJ KLASY W URZĘDZIE POCZTOWYM W OTTAWIE, KANADA.

—————

EUREKA DRAMA PRAWDZIWYM SUKCESEM

Drodzy przyjaciele, którzy informują o Eureka Dramie (wersja Fotodramy pomniejszona o część filmową – była ona rozprowadzana w mniejszych miasteczkach i wsiach, tam gdzie pełna wersja Fotodramy nie mogła być prezentowana – przp. tłum.) wysyłają do nas znakomite sprawozdania. Publiczność bardzo ocenia Dramę i wiele wejściówek zostało wręczonych. Ubolewamy, jednak kiedy słyszymy o nielicznych przypadkami takich osób, które zatrzymują wejściówki na Dramę i ich nie rozprowadzają. Mamy nadzieję, że nikt z was nie pozwoli sobie na to, aby zmarnować sposobność, jaką posiadacie. Sezon zimowy jest bardzo korzystnym okresem, szczególnie na terenach wiejskich. Bez wątpienia szkolne internaty ze względu na ich wyposażenie będą chętnie współpracować. Polecamy również sale sądów. W wielu miejscach, gdzie prawo nie zezwala na pokazywanie ruchomych obrazów w niedziele, udostępniane są kinoteatry, aby pokazać Dramę praktycznie po kosztach opłacenia światła i portiera.

Wysyłając do nas korespondencję dotyczącą Dramy, prosimy dopisać na kopercie: Eureka Drama lub Fotodrama.

—————

BRAT RUSSELL W TEMPLE

Odpowiadając na wiele pytań, zawiadamiamy, że brat Russell czyni starania, aby usługiwać w New York City Temple w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. W tych dniach przed południem odbywa się usługa chrztu dla tych, którzy chcieliby zostać zanurzeni. Zebranie zgromadzenia w celu rozważenia działalności Kościoła wyznacza się na sobotni wieczór poprzedzający pierwszą niedzielę każdego miesiąca. Spotkanie to jest wyznaczone dla Temple, W. 63d St., New York.

====================

— 1 stycznia 1916 r. —