R5790-323 Widoki ze strażnicy

Zmień język 

::R5790 : strona 323::

Widoki ze strażnicy

 

::R5791 : strona 323::

 

::R5791 : strona 324::

 

::R5791 : strona 325::

 

::R5792 : strona 325::

 

—————

„Osiągnięcie Nieśmiertelności”

Profesor Fryderyk Palmer, A.B., D.D., z Wydziału Teologii na Harvardzie, w swojej książce zatytułowanej: The Winning of Immortality („Osiągnięcie Nieśmiertelności”) pisze: „Starałem się dociec i określić wzrost dogmatu o przyszłym życiu, jak ta nauka przedstawia się historii Hebrajskiej i w okresie rozwoju Chrześcijaństwa, aż do obecnego czasu. Czyniąc to doszedłem do przekonania, że wiara, która w pierwszych wiekach Chrześcijaństwa uważana była za prawowierną, znacznie różniła się od tej, jaka dziś jest uznawana za ortodoksyjną. Gdy bowiem, obecnie uważamy za właściwe i Chrześcijańskie wierzyć, że nieśmiertelność jest przymiotem wrodzonym w ludzkości, takie pojęcie było uważane przez pierwszych Chrześcijan za niewłaściwe i niechrześcijańskie, a jedynym poglądem pierwszych Chrześcijan było, że nieśmiertelność była do osiągnięcia dla zwycięzców, którą można było osiągnąć poprzez społeczność z Chrystusem. Nie mogę myśleć inaczej jak tylko, że ich ortodoksyjne pojęcie było rozsądniejsze od naszego. Jestem, bowiem pewny, że wierzenie w życie przyszłe jest dla wielu straszną myślą, bo według tej samej teologii, większość ludzkości byłaby skazana na wieczną egzystencję w potwornych cierpieniach i torturach. Taki musiałby być nieunikniony wynik, o ile wieczna egzystencja jest dziedziczna w ludzkości. Lecz jeżeli to nie jest przymiot wrodzony a możliwy do osiągnięcia, jeżeli dusza nie jest z konieczności nieśmiertelna, lecz może stać się taką i jeżeli nieosiągnięcie nieśmiertelności postępuje według zwykłych, dowolnych reguł, jako stopniowy zanik życia źle wykorzystanego, wtedy proces przyszłego świata staje się zrozumiałym i uwalnia umysł od grozy.

Nieśmiertelność, jako konieczność, byłaby moim zdaniem mało korzystna. Gdy zaś, jako cel możliwy do osiągnięcia, jest ona nagrodą Wysokiego Powołania Bożego w Chrystusie Jezusie”.

(Przedmowa str. 9-11)

::R5792 : strona 326::

 

::R5793 : strona 326::

 

====================

— 1 listopada 1915 r. —