R5721-204 „Drzwi” prawdopodobnie nie są jeszcze zamknięte

Zmień język 

::R5721 : strona 204::

„DRZWI” PRAWDOPODOBNIE NIE SĄ JESZCZE ZAMKNIĘTE

Pytanie: Czy dla tego, co się ofiarował w obecnym czasie, jest jeszcze możliwość należenia do klasy „Oblubienicy”, czy też powołanie już się zakończyło?

Odpowiedź: Czynimy różnicę między ogólnym powołaniem a zamknięciem drzwi. Rozumiemy, że ogólne powołanie skończyło się, gdy dostateczna liczba została zaproszona i zaproszenie zostało przyjęte – w roku 1881. Lecz pośród tych zaproszonych i przyjętych są jeszcze tacy, którzy muszą być wypróbowani, a ci, co wytrwają wiernie aż do końca, zostaną uznani za zwycięzców. Inni, co nie okażą się zupełnie wiernymi swemu przymierzu w codziennym życiu, zostaną z czasem wykreśleni z listy, co będzie dowodem, że nie biegli wiernie. W ten sposób będą powstawały miejsca, które będą musiały być zapełnione. Zapełnianie opuszczonych miejsc nie wymaga nowego powołania, lecz jedynie pozwolenia na wejście w miejsce tego, kto ustąpił.

Uważamy, że wielu z tych, co się ofiarowali przed rokiem 1881, nie wytrwało w „czynieniu dobrze”, dlatego sądzimy, że wciąż jest czas, by się poświęcić, mając wszelkie podstawy nadziei, że można uczynić swoje powołanie i wybranie pewnym przez wierne i gorliwe ofiarowanie ziemskich spraw na korzyść niebieskich.

W każdym razie, gdy tylko poznamy naszą niedoskonałość i dobroć Pańską, wówczas nie ma nic bardziej rozsądnego, jak oddać się zupełnie Panu. Powinniśmy być radzi, że On ma o nas staranie, bez względu na to, jaką da nam nagrodę. Możemy być pewni, że tak wielki i tak szczodry Król, jakim jest nasz Bóg, udzieli dobrych darów tym, którzy są Jego. Innymi słowy, gdy Malutkie Stadko zostanie skompletowane, Pan Bóg nagrodzi w inny sposób tych, co posiadają ducha posłuszeństwa i ofiary.

====================

— 1 lipca1915 r. —