R5685-130 Informacje redakcyjne

Zmień język

::R5685 : strona 130::

PUBLIKOWANE PRZEZ
TOWARZYSTWO BIBLIJNE I TRAKTATOWE STRAŻNICA
PREZES, CHARLES T. RUSSELL
„PRZYBYTEK BROOKLYŃSKI”, 13-17 HICKS ST.,
BROOKLYN, N.Y., U.S.A.

Biura zagraniczne: Oddział Brytanii: PRZYBYTEK LONDYŃSKI Lancaster Gate, Londyn. Oddział Zachodnich Niemiec: Unterdorner Str., 76, Barmen. Oddział Australii: Flinders Building, Flinders St., Melbourne. W każdym przypadku prosimy o kontakt z TOWARZYSTWEM.

—————

ZALICZKA 1,00$ NA PRENUMERATĘ ROCZNĄ
PRZEŚLIJ PIENIĄDZE PRZEKAZEM EKSPRESOWYM, PRZEKAZEM BANKOWYM, PRZEKAZEM POCZTOWYM LUB POLECONYM
Z ZAGRANICY BĘDĄ AKCEPTOWANE JEDYNIE ZAGRANICZNE PRZEKAZY PIENIĘŻNE

—————

Warunki dla ubogich Pańskich są następujące: Wszyscy Studenci Biblii, którzy z powodu podeszłego wieku lub jakieś niemocy, lub z powodu innych przeciwności losu, nie będą zdolne zapłacić za to Czasopismo, będą zaopatrywani za darmo, jeśli co roku w maju wyślą Kartkę Pocztową, opisując swoją sytuację i prosząc o kontynuację. Pragniemy również, aby wszyscy tacy w sposób ciągły znajdowali się na naszej liście i byli w kontakcie z WYKŁADAMI, itp.

—————

EDYCJE DOSTĘPNE RÓWNIEŻ WE FRANCUSKIM, NIEMIECKIM, SZWEDZKIM I DUŃSKIM.
PRZYKŁADOWE KOPIE ZA DARMO.

—————

PRZYCHODZI JAKO POCZTA DRUGIEJ KLASY Z URZĘDU POCZTOWEGO NA BROOKLYNIE, NOWY JORK
PRZYCHODZI JAKO POCZTA DRUGIEJ KLASY Z DEPARTAMENTU POCZTY W OTTAWIE, KANADA

—————

wady i zalety debat

Chociaż Pańska opatrzność zdawała się otwierać drogę do „Debaty Eaton-Russell”, i później do „Debaty White-Russell”, i poprzez te Debaty doprowadziła do publikacji Kazań w setkach gazet na całym świecie, niemniej jednak Redaktor nie jest i nigdy nie był zwolennikiem korzystania z debatowania. Wspomniane Debaty były cenne przede wszystkim jako kliny otwierające pracę w gazetach. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że debaty mogły by być doskonałą metodą przedstawiania Prawdy opinii publicznej. Nie zapominajmy jednak, że jest to również doskonała metoda przedstawiania błędu opinii publicznej. Chociaż prawdą jest, że Prawda jest silna i zwycięży, to jednak „bóg tego świata” przez osiemnaście stuleci tak dokładnie oślepił ludzkie oczy, że niezwykle niewielu dostrzega piękno i moc wielkiego Boskiego Planu Zbawienia zaprezentowanego przez Jezusa i Apostołów. Wręcz przeciwnie, wielka masa ludzkości jest gruntownie wyćwiczona w pogańskiej filozofii – pieczołowicie wymyślonych teoriach i przesądach – i jest do nich mocno przywiązana od dzieciństwa.

Publiczność słuchająca debaty ma taką samą trudność, jak sąd przysięgłych, gdy wysłuchuje przeciwnych sobie prawników omawiających meritum sprawy. Każdy mówca posiada pewien talent i umiejętność, i każdy wywiera pewne wrażenie na słuchaczach. Podobnie jest z ogółem słuchaczy, gdy przed nimi odbywają się debaty. Ci, którzy mają Prawdę, z przyjemnością ją przedstawią, zaś ci, którzy od dzieciństwa byli szkoleni w błędzie, z radością go przedstawią.

Do tego dochodzi fakt, że ogólnie rzecz biorąc, debaty mają charakter wojny słów, podczas których dysputanci spierają się, by odeprzeć argumenty drugiej strony i udowodnić swoje. W takiej wojnie słów Prawda jest niekorzystna. Zapytasz dlaczego? Odpowiadamy: Ponieważ ci, którzy są z Prawdą, są związani Złotą Regułą, nie tylko jej literą, ale także jej duchem; i ich przedstawianie Prawdy musi przebiegać absolutnie uczciwie, zgodnie z kontekstem i duchem tego. Z drugiej strony, nasi oponenci wydają się nie mieć żadnych ograniczeń i umiaru. Jakikolwiek argument, niezależnie od kontekstu, niezależnie od Złotej Reguły, niezależnie od wszystkiego, jest uważany za dopuszczalny. Rzeczywiście, nie przestają nawet rozważać tak mało ważnej (?) sprawy, jak Złota Reguła, czy też lojalnego przestrzegania litery i ducha natchnionego Słowa. W ten sposób nasi oponenci zawsze mają przewagę, nie dlatego, że są intelektualnie bystrzejsi, ale dlatego, że potrafią i używają środków pobudzających umysły słuchaczy i czytelników. Adwokaci Prawdy nie ośmielą się tego robić – jeśli mają Ducha Chrystusa, to z pewnością nie pragną tego robić.

Jeśli chodzi o Redaktora, nie ma on ochoty na dalsze debaty. Nie opowiada się za debatami, wierząc, że rzadko osiąga się poprzez nie dobre wyniki, a często rozbudzają gniew, złośliwość, gorycz, itp., zarówno u mówców, jak i u słuchaczy. Raczej opowiada się on za postawieniem przed tymi, którzy pragną usłyszeć, ustnie lub w formie drukowanej, Poselstwa Pańskiego Słowa i pozostawienie oponentom takiej prezentacji błędu, jakie uznają oni za słuszne – Żyd. 4:12.

Nie należy rozumieć, że oznacza to, że Redaktor nigdy więcej nie wziąłby udziału w publicznej debacie, ale po prostu to, że aby nakłonić go do debaty, jego oponent musiałby być osobą o dużym znaczeniu, aby zwrócić na to uwagę wszystkich. Tylko taki zysk byłby właściwym wynagrodzeniem za szeroką prezentację błędu przez utalentowaną osobę. W przeciwnym razie wolimy jedynie przedstawiać Prawdę tam, gdzie Pan otwiera drogę i pozostawić prezentację błędu i jej cyrkulację całkowicie w rękach innych.

—————

OSTRA OBRONA SĘDZIEGO RUTHERFORDA

Brat Rutherford, zasmucony różnymi nieprawdziwymi, oszczerczymi atakami na Redaktora, przygotował pamflet na moją obronę. Właśnie otrzymałem jego kopię. Jeszcze go nie czytałem, choć oczywiście wiedziałem o jego przygotowaniu i ogólnie o jego treści. Wolałem nie mieć nic wspólnego z tą publikacją. Ona przedstawia poglądy Brata Rutherforda jako prawnika, jako brata, i jako człowieka, który najlepiej rozumie całą sytuację. Zawiera kilka interesujących ilustracji i kosztuje dziesięć centów za kopię, lub osiem dolarów za sto kopii, przesyłka opłacona. Nie jest rzeczą nierozsądną oczekiwanie, że prawie wszyscy nasi czytelnicy będą zadowoleni z tego pamfletu, ponieważ dostarcza on wielu dowodów w każdym punkcie przedstawianym do tej pory przez osoby złośliwe wobec mnie.

Zamówienia na pamflety należy kierować do Sędziego Rutherforda, New York City, P.O. Box 51. Jednakże, jeśli ktoś zamówi także inne rzeczy, pamflet ten będzie można także zamówić w Biurze STRAŻNICY Nosi on tytuł: „A GREAT BATTLE IN THE ECCLESIASTICAL HEAVENS” (pol. „Wielka bitwa w kościelnych niebiosach” – przyp. tłum.).

—————

KONWENCJA W KALIFORNII

— 30 MAJA – 7 CZERWCA —

Doktor Jones, uznając za niepraktyczne branie udziału przez Konwencyjną Grupę w długiej trwającej ponad dwa miesiące podróży Brata Russella na Zachodnie Wybrzeże, postanowił zrobić Specjalną Wycieczkę na Konwencję Oakland – San Francisco, i powrót.

Podczas tej Podróży dostępna jest Wycieczkowa Stawka na Wystawę. Wycieczkowa Stawka oczywiście jest dostępna dla każdego z dowolnego miejsca. Ponadto zauważamy, że każdy, kto chce uczestniczyć w Konwencji, ale mieszka w miejscu, w którym nie ma biletów po Wycieczkowej Stawce, może zrobić jedną z dwóch rzeczy. Może udać się do dużego miasta znajdującego się w jego pobliżu, z którego jest stawka Wycieczkowa, i policzyć swoją podróż z tego miejsca; lub może kupić bilety w swoim rodzinnym mieście na podstawie zaświadczenia, płacąc pełną opłatę za przejazd w jedną stronę i zwrot jednej trzeciej ceny za powrót. Wszelkie informacje dotyczące rezerwacji na Konwencję powinny być adresowane do Pana E.D. Sexton, Box 473, Oakland, Kalifornia.

====================

— 1 maja 1915 r. —