R5674-126 Interesujące tematy

Zmień język 

::R5674 : strona 126::

Interesujące TEMATY

MASZYNA DO PISANIA A POSTĘP

Pomiędzy wielkimi wynalazkami naszych czasów znajduje się maszyna do pisania. Pojawiła się ona na rynku zaledwie 40 lat temu, w 1874 roku, jako towar handlowy i pożyteczne udogodnienie po siedmiu latach procesu rozwoju. Biblia, jak wierzymy, wskazuje na ten sam rok 1874 jako początek Żniwa obecnego Wieku. Jakże cudowne było to 40 lat! Jakie wspaniałe błogosławieństwa przyniosły ludzkości! Jakże dobitnymi są one dowodami na to, że rozpoczyna się Nowa Dyspensacja, o której Biblia naucza. Zwróćcie uwagę na niektóre z wielkich wynalazków – telefon, światło elektryczne, tramwaje, udoskonalona prasa drukarska, tani papier z miazgi drzewnej, linotypowe i monotypowe maszyny, silnik spalinowy, samochód, samolot, mówiące maszyny, ruchome obrazy oraz setki innych usprawnień itp. itd., nie mówiąc już o telegrafie bezprzewodowym.

Choć wszystkie te usprawnienia są wspaniałe, żadne z nich nie dadzą się porównać z wielkimi błogosławieństwami, jakich Bóg udzielił Swojemu poświęconemu ludowi, który w tym samym okresie poszukiwał światła Nowej Dyspensacji w Słowie Bożym. Błogosławieństwo, radość i oświecenie, jakie uzyskali, są ponad wszelkie porównania i oceny.

—————

WOJNA PRZYSPIESZA MILENIUM

Jeśli ktokolwiek zasugerowałby rok temu możliwość prawnego wprowadzenia całkowitej abstynencji w Rosji, Niemczech i Wielkiej Brytanii, zostałby uznany za szalonego. Doprawdy

„Bóg sprawia, że w cudowny sposób dzieją się
Jego wspaniałe cuda”.

Ludzie ze względu na sprawy wojenne przygotowują się do wprowadzenia zakazu napojów odurzających. Rosja już go wprowadziła. Z doniesień wynika, że miliony jej mieszkańców już odczuły wspaniałe tego skutki w postaci korzyści umysłowych i materialnych. W Niemczech prowadzi się na ten temat dyskusję. Premier Wielkiej Brytanii oraz Król całkowicie popierają abstynencję jako konieczność w sytuacji wojennej, ponieważ spożywanie alkoholu przez robotników hamuje prace niezbędne

::R5675 : strona 127::

ze względu na prowadzenie wojny. Jakże to wydaje się cudowne! Czy to światło Poranka Tysiąclecia świta już nad światem?

Spójrzmy ponownie! Wielka Brytania i Niemcy obawiali się Socjalizmu i wszelkimi sposobami starają się go zwalczać jako destrukcyjny wpływ na obecne instytucje. Jak już wskazywaliśmy, wielu Socjalistów będzie utożsamianych z Królestwem Tysiąclecia. Jakże to dziwne, że wielka wojna szaleje obecnie względem Socjalizmu – a gdy Socjaliści wstąpili do armii, Rządy na wojnie zaakceptowały metody socjalistyczne.

Na przykład w Wielkiej Brytanii: Tuż po ogłoszeniu wojny Rząd Brytyjski przejął kontrolę nad wszystkimi liniami kolejowymi Królestwa, aby ułatwić przemieszczanie wojska i materiałów wojennych. Obecnie Parlament Brytyjski udzielił Rządowi pełne prawo do przejęcia całego przemysłu Wielkiej Brytanii i objęcia go centralnym zarządzaniem po to, by zwiększyć jego wydajność w produkcji materiałów wojennych. Tę ustawę, która została przyjęta 9 marca, zadeklarował Honorowy Andrew Bonar Law, jako środek „prawdopodobnie najbardziej drastyczny, jaki kiedykolwiek postawiono przed Parlamentem”. Przeszła jednomyślnie.

W Niemczech działania Rządu były nie mniej drastyczne – Rząd pochłonął całą władzę. Szczytem było zawłaszczenie wszystkich źródeł zaopatrzenia w żywność i wydzielanie ludziom produktów spożywczych wedle ich potrzeb, określając proporcje składników, ilości, jakie mają być spożywane, i ceny, jakie należy za nie płacić. Czy jakikolwiek Socjalista mógłby sobie wyobrazić, że zasady, o jakie walczy, zostaną wprowadzone w życie tak gruntownie i to przez tych, którzy w przeszłości sprzeciwiali się Socjalizmowi?

Jak to będzie, gdy skończy się ta wojna? Czy indywidualizm i własność prywatna powrócą by kontrolować interesami w Wielkiej Brytanii i Niemczech? Jeśli podejmie się próbę ich przywrócenia, czy nie spowoduje to konfliktu? Czy nie sprowadzi to wielkiego społecznego trzęsienia ziemi, które według Biblii nastąpi natychmiast po wojnie? Czy to społeczne trzęsienie ziemi nie doprowadzi bezpośrednio do ognia anarchii, jak wskazuje Biblia? My tak wierzymy: musimy cierpliwie czekać i nie przyśpieszać Pańskich działań. Pamiętajmy jednak na Pańskie oświadczenie, że to On przyśpieszy te rzeczy w obecnym czasie i że On sprawy swoje zakończy.

Niebawem zostanie ustanowione chwalebne Królestwo, choćby przez krew, trzęsienie ziemi i ogień. Jak wtedy będą się czuli ci, którzy szydzą z poglądu, że owo Królestwo Mesjasza jest obecnie ustanawiane – że ta wojna jest utożsamiana z jej ustanowieniem i że zostanie w pełni zainaugurowana pośród ognia anarchii, który ugasi się przez wprowadzenie Nowego Porządku rzeczy – nowych niebios i nowej ziemi – nowego porządku kościelnego i nowego porządku społecznego – czynienia woli Bożej na ziemi.

====================

— 15 kwietnia 1915 r. —