R5661-96 Bereańskie badania biblijne Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Biblii

Zmień język

::R5661 : strona 96::

BEREAŃSKIE BADANIA BIBLIJNE MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW BIBLII

TOM 2, WYKŁAD VII

Tydzień od 4 kwietnia . . . . pytania od 14 do 19
Tydzień od 11 kwietnia . . . pytania od 20 do 27
Tydzień od 18 kwietnia . . . pytania od 28 do 30
Tydzień od 25 kwietnia . . . pytania od 31 do 37

Podręczniki pytań do tomu II WYKŁADÓW PISMA ŚWIĘTEGO w cenie 5 centów każdy.

====================

— 15 marca 1915 r. —