R5547-294 Wiersz: Nasz Bóg jest miłością

::R5547 : strona 294::

NASZ BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

„Nasz Bóg jest miłością; chętnie naszych głosów wysłuchuje;
W Chrystusie bogactwem Jego łaski się dzielimy;
Otula nas pocieszaniem, bo On nas miłuje,
My Jego dziećmi stać się uczymy.

„On chętnie na modlitwy nasze odpowiada,
Choć w sposób, jaki nie zawsze nasz umysł aprobuje;
Lecz w Jego doskonały osąd ufać nam wypada
On nam błogosławi gdyż Swój lud miłuje”.

====================

1 października 1916 r. –