R5496-207 Niektóre interesujące listy

Zmień język 

::R5496 : strona 207::

Niektóre interesujące listy

Pytania kolportera

DROGI BRACIE RUSSELL:

Jak powinniśmy odnosić się do kwestii WYKŁADÓW PISMA ŚWIĘTEGO po październiku 1914 roku? Czy Towarzystwo nadal będzie je wydawać? Czy Kolporterzy oraz inne osoby będą dalej je rozpowszechniać? Czy jest właściwe, by je obecnie puszczać w obieg, skoro masz pewne wątpliwości odnośnie całkowitego wypełnienia się wszystkiego, czego spodziewałeś się przed październikiem roku 1914? Z pozdrowieniem chrześcijańskiej miłości,

Twój brat, M. F. C.

W odpowiedzi

MÓJ DROGI BRACIE W CHRYSTUSIE:

Twój list dotarł do mnie 20 maja. Dziękuję! Myślę, że nie masz właściwego spojrzenia na sprawy omówione w II tomie WYKŁADÓW PISMA ŚWIĘTEGO. Uważamy, że książki te będą sprzedawane i czytane przez wiele lat w przyszłości, zakładając, że Wiek Ewangelii i jego dzieło będą kontynuowane.

W szczegółach sprawa wygląda tak, że przedstawiliśmy jedynie wersety Pisma Świętego oraz nasze spojrzenie na ich zastosowanie i znaczenie. Nigdy nie usiłowaliśmy twierdzić, że nasze poglądy są nieomylne. Opisywaliśmy jedynie sposoby argumentacji i wnioskowania, pozostawiając każdemu czytelnikowi obowiązek i przywilej samodzielnego czytania, myślenia i wyciągania wniosków. Będzie to interesujące nawet za sto lat [wytłuszczenie od Redakcji]. A jeśli ktoś potrafi wnioskować i argumentować lepiej, to i tak będzie zainteresowany tym, co przedstawiliśmy. W każdym wypadku uważamy, że spełnienie naszych oczekiwań nie może odwlec się zbyt długo.

Zaprzestanie druku i rozpowszechniania WYKŁADÓW PISMA ŚWIĘTEGO ze względu na to, że nie wypełniło się być może wszystko, co tam zostało przedstawione, wyglądałoby tak, jakbyśmy mieli odrzucić nasz powszechny przekład Biblii z tego powodu, że chronologia podawana w przypisach jest jak wiadomo w całości niepoprawna pod względem liczby lat. W naszych powszechnych wydaniach Biblii stosowana jest chronologia Ushera, wedle której narodzenie Chrystusa miało miejsce w roku 4004 od stworzenia Adama. Naukowcy zgadzają się, że data tego wydarzenia różni się od podanej co najmniej o dwa lata, a niektórzy twierdzą, że nawet o cztery. W WYKŁADACH PISMA ŚWIĘTEGO wykazaliśmy na podstawie Biblii, że data ta powinna w zasadzie przypadać na rok 4128. Nikt jednak nie rozważa wyrzucenia swojej Biblii z tego powodu. Tym bardziej nikt nie musi wyrzucać WYKŁADÓW PISMA ŚWIĘTEGO ze względu na to, że w październiku 1914 roku nie stanie się wszystko, czego oczekiwaliśmy, i nie w taki sposób, w jaki się spodziewaliśmy. Z serdecznym pozdrowieniem chrześcijańskiej miłości,

Twój brat i sługa w Panu.

—————

 

====================

— 1 lipca 1914 r. —