R5467-159 Bereańskie badania biblijne Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Biblii na czerwiec

Zmień język

::R5467 : strona 159::

BEREAŃSKIE BADANIA BIBLIJNE MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW BIBLII NA CZERWIEC

Pytania do drugiego podręcznika serii „WYKŁADÓW PISMA ŚWIĘTEGO”
WYKŁAD III i IV

Tydzień od 7 czerwca . . . . pytania od 15 do 20
Tydzień od 14 czerwca . . . . . pytania od 1 do 7
Tydzień od 21 czerwca . . . . pytania od 8 do 15
Tydzień od 28 czerwca . . . pytania od 16 do 23

Podręczniki pytań do tomu II WYKŁADÓW PISMA ŚWIĘTEGO w cenie 5 centów każdy; lub 50 centów za tuzin, przesyłka opłacona.

====================

— 15 maja 1914 r. —