R5447-127 Niektóre interesujące listy

Zmień język 

::R5447 : strona 127::

Niektóre interesujące listy

—————

 

—————

Cudowna Fotodrama

MÓJ DROGI BRACIE RUSSELL!

Piszę do Ciebie w celu wyrażenia najwyższego uznania dla FOTODRAMY STWORZENIA. Jest ona w całości cudowną prezentacją, przechodzącą moje nawet najbardziej optymistyczne oczekiwania.

Spotkałem wielu przyjaciół Prawdy, którzy widzieli DRAMĘ – w Cincinnati, Toledo oraz Indianapolis – wszyscy byli zachwyceni i są nią bardzo zbudowani. Wyrażali oni opinię, że DRAMA umocni przyjaciół Prawdy, a także bardzo ożywi innych, wywierając na nich pozytywny wpływ. Piszący w pełni podziela ich przekonanie.

Życzyłbym sobie, by wszyscy zainteresowani sprawą, którą tak bardzo miłujemy, mogli obejrzeć tę prezentację. Jestem pewien, że zwiększyłoby to ich miłość dla Prawdy, a także ich ogólne zainteresowanie działalnością. Bardzo popierałem ten projekt, zanim obejrzałem pierwszy pokaz. Teraz jednak popieram go jeszcze bardziej.

Cudownie jest myśleć o tysiącach ludzi, którzy dzięki FOTODRAMIE mają możliwość usłyszenia kosztownej Ewangelii, głoszonej każdego dnia i każdej nocy. Nigdy nie słyszałem jaśniejszej i bardziej wyrazistej prezentacji Dobrej Nowiny, niż to ma miejsce przy okazji każdego, co najmniej godzinnego pokazu FOTODRAMY. Oceniam, że na pokazywaniu slajdów oraz wysłuchiwaniu wykładu upływa co najmniej godzina. A obrazy ruchome są bardzo piękne, realistyczne i pouczające!

Da się zauważyć, że ogromna większość z tych, którzy uczestniczą w pokazach, jest bardzo pozytywnie do niej ustosunkowana. W mojej skromnej ocenie FOTODRAMA to najbardziej udany projekt, jaki kiedykolwiek został zainicjowany przez Towarzystwo.

Twój w chrześcijańskiej miłości i służbie, FRANK DRAPER.

====================

— 15 kwietnia 1914 r. —