R5410-63 Bereańskie badania biblijne Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Biblii na marzec

Zmień język

::R5410 : strona 63::

BEREAŃSKIE BADANIA BIBLIJNE MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW BIBLII NA MARZEC

PYTANIA DO DRUGIEGO PODRĘCZNIKA SERII „WYKŁADÓW PISMA ŚWIĘTEGO”

Tydzień od 1 marca . . . . . . pytania od 1 do 8
Tydzień od 8 marca . . . . . pytania od 9 do 16
Tydzień od 15 marca . . . pytania od 17 do 24
Tydzień od 22 marca . . . pytania od 25 do 31
Tydzień od 29 marca . . . pytania od 32 do 40

Podręczniki pytań do tomu II WYKŁADÓW PISMA ŚWIĘTEGO w cenie 5 centów każdy; lub 50 centów za tuzin, przesyłka opłacona.

====================

— 15 luty 1914 r. —