R5338-322 Informacje redakcyjne

Zmień język

::R5338 : strona 322::

PUBLIKOWANE PRZEZ
TOWARZYSTWO BIBLIJNE I TRAKTATOWE STRAŻNICA
PREZES, CHARLES T. RUSSELL
„PRZYBYTEK BROOKLYŃSKI”, 13-17 HICKS ST.,
BROOKLYN, N.Y., U.S.A.

Biura zagraniczne: Oddział Brytanii: PRZYBYTEK LONDYŃSKI Lancaster Gate, Londyn. Oddział Zachodnich Niemiec: Unterdorner Str., 76, Barmen. Oddział Australii: Flinders Building, Flinders St., Melbourne. W każdym przypadku prosimy o kontakt z TOWARZYSTWEM.

—————

ZALICZKA 1,00$ (4s.) NA PRENUMERATĘ ROCZNĄ
PRZEŚLIJ PIENIĄDZE PRZEKAZEM EKSPRESOWYM, PRZEKAZEM BANKOWYM, PRZEKAZEM POCZTOWYM LUB POLECONYM
Z ZAGRANICY BĘDĄ AKCEPTOWANE JEDYNIE ZAGRANICZNE PRZEKAZY PIENIĘŻNE

—————

Warunki dla ubogich Pańskich są następujące: Wszyscy Studenci Biblii, którzy z powodu podeszłego wieku lub jakieś niemocy, lub z powodu innych przeciwności losu, nie będą zdolne zapłacić za to Czasopismo, będą zaopatrywani za darmo, jeśli co roku w maju wyślą Kartkę Pocztową, opisując swoją sytuację i prosząc o kontynuację. Pragniemy również, aby wszyscy tacy w sposób ciągły znajdowali się na naszej liście i byli w kontakcie z WYKŁADAMI, itp.

—————

EDYCJE DOSTĘPNE RÓWNIEŻ WE FRANCUSKIM, NIEMIECKIM, SZWEDZKIM I DUŃSKIM.
PRZYKŁADOWE KOPIE ZA DARMO.

—————

PRZYCHODZI JAKO POCZTA DRUGIEJ KLASY Z URZĘDU POCZTOWEGO NA BROOKLYNIE, NOWY JORK
PRZYCHODZI JAKO POCZTA DRUGIEJ KLASY Z DEPARTAMENTU POCZTY W OTTAWIE, KANADA

—————

KONWENCJA W WACO, TEKSAS
– 14,15,16 LISTOPADA –

Wystawa The Waco Cotton Palace zapewnia bardzo korzystne stawki kolejowe; a bracia z okolicy pragną skorzystać z tych niskich stawek i zorganizować Konwencję w dniach 14,15,16 listopada. Brat Russell spodziewał się, że będzie na niej obecny; ale uznając to za niemożliwe, oddelegował dwóch Braci Pielgrzymów do reprezentowania Towarzystwa. Jeden z nich będzie przewodniczył tej Konwencji.

Ufamy, że będzie to bardzo korzystna Konwencja, pełna mocy duchowej – ducha Prawdy. Uważamy, że miejsce to będzie wygodne z powodu dużej liczby uczestników. Sugerujemy, aby Bracia, którzy nie mogą uczestniczyć w Konwencji, wsparli ją poprzez swoje modlitwy do Tronu Niebiańskiej Łaski.

Liga Młodych Biznesmenów przyznała nam prawo korzystania ze swojej sali podczas Konwencji. Znajduje się ona na Austin Ave. 711-1/2, blisko wszystkich stacji kolejowych.

Ustalono, że wyżywienie i zakwaterowanie będzie kosztować od 1 do 3 dolarów dziennie. Prośby o zakwaterowanie należy niezwłocznie przesyłać, jednoznacznie określając liczbę, płeć i kolor skóry. Adres: A.B. Landrum, Sekretarz I.B.S.A., 1917 Grace St., Waco, Teksas.

—————

„STRAŻNICA” ZA DARMO DLA UBOGICH

Obecnie postępujemy zgodnie z naszym zwykłym zwyczajem wysyłania po wygaśnięciu danej subskrypcji pustych blankietów na nową subskrypcję. Prawo pocztowe ma szczególne znaczenie w ich sformułowaniach i nie pozwala nam na wyjaśnienie, że ktokolwiek z Pańskiego ludu, który tego pragnie, ale jest zbyt biedny by zapłacić, może otrzymywać czasopismo od nas bezpłatnie.

Ponownie wszystkich zapewniamy, że kartka pocztowa z informacją o ich ciągłym pragnieniu do korzystania z THE WATCH TOWER (Strażnica – przyp. tłum.) i ciągłej niezdolności do zapłaty, odnowi ich subskrypcję na kolejny rok. Te subskrypcje są opłacane przez fundusz specjalnie przeznaczony na ten cel.

====================

— 1 listopada 1913 r. —