R5264-191 Niektóre interesujące pytania

Zmień język 

::R5264 : strona 191::

Niektóre interesujące pytania

ŚMIERĆ ADAMOWA CZY OFIARNICZA?

Pytanie – Przypuśćmy, że jeden z poświęconych Bogu świętych, miałby umrzeć z powodu jakiś konwulsji natury – powodzi, ognia, itp. – czy taka śmierć byłaby ofiarnicza, czy też byłaby to śmierć Adamowa?

Odpowiedź – Poświecone dziecko Boże nie mogłoby umrzeć śmiercią Adamową. Jego śmierć byłaby śmiercią ofiarniczą lub Wtórą Śmiercią. Gdyby ktoś umarł będąc poświęconym dzieckiem Bożym, to jego śmierć byłaby jedynie dopełnieniem poświęcenia, którego dokonał wcześniej. Nasze życie jest uświęcone i akceptowane przez wielkiego Arcykapłana, bez względu na formę śmierci. Ale gdyby w międzyczasie to poświęcone dziecko Boże odwróciło się od Boga, byłaby to Wtóra Śmierć. Jeśli ono grzeszy świadomie, rozmyślnie, to popełnia ono „grzech na śmierć” – 1 Jana 5:16.

—————

CHRZEST NASZEGO PANA

Pytanie – Czy nasz Pan został ochrzczony w wodzie, zanim On został ochrzczony Duchem Świętym?

Odpowiedź – Relacja Pisma Świętego o chrzcie naszego Pana w rzece Jordan wydaje się sugerować, że Bóg objawił zstąpienie Ducha Świętego na Jezusa po Jego chrzcie w wodzie. On został ochrzczony w śmierć zanim wszedł do wody, w tym sensie, że On porzucił Swoją własną wolę; w znaczeniu, w jakim Apostoł cytuje ze Starego Testamentu – „[…] Oto idę, na początku księgi napisano o mnie, abym czynił, o Boże! wolę twoję” (Ps. 40:7,8; Żyd. 10:7). Nasz Pan przyszedł, aby wypełnić wszystko, co o Nim napisano w Księdze.

Nasz Pan był już martwy dla Swojej własnej woli; w przeciwnym razie nie udałby się do Jana nad Jordan. Ale Boże objawienie, że On zaakceptował ofiarę Jezusa, najwyraźniej czekało, aż Jezus dokona tego symbolu. Czytamy więc, że gdy On wyszedł z wody, Duch Święty zstąpił jak gołębica. Bóg dał ten zewnętrzny znak nie dla wszystkich, ale Janowi, który „[…] widział i świadczył […]”, jak oświadcza Pismo Święte – Jana 1:32-34.

—————

ROZWÓJ CHARAKTERU

Pytanie – Jak duże podobieństwo charakteru naszego Pana Jezusa Chrystusa trzeba osiągnąć po tej stronie zasłony, aby mieć dobrą nadzieję na stanie się jednym z wybranych po drugiej stronie zasłony?

Odpowiedź – Bóg Jahwe nie przyjmie niczego, co jest niedoskonałe. Nawet nasza ludzka natura przedstawiona Mu przez Arcykapłana, musiała najpierw zostać przykryta zasługą Samego Kapłana i być w ten sposób udoskonalona, zanim zyskała Boską akceptację. Myśląc o sobie, mamy jednak pamiętać, że w glinianym naczyniu mamy Nowe Stworzenie. To Nowe Stworzenie musi mieć podobieństwo do Chrystusa.

W ciele jesteśmy osaczeni przez świat, ciało i Diabła. Wszystkie te rzeczy spiskują, by przeszkodzić Nowemu Stworzeniu w doskonałym działaniu w starym ciele. Wola musi być nie mniej niż doskonała. Jak powiedział Jezus: „Błogosławieni czystego serca […]” (Mat. 5:8). Czystość serca musi być absolutna.

Osoby o czystym sercu to ci, których intencje są czyste, motywy są czyste, którzy pragną tego, co najlepsze – tęsknią za tym, co najlepsze. Ci mogą mieć silną pociechę, mogą mieć pełną ufność w Bogu odnośnie do chwalebnych rzeczy, które On obiecał; ponieważ oni nie mogli zrobić nic więcej niż to, co najlepsze, co byli w stanie zrobić w śmiertelnym ciele – a tym samym okazać swoje oddanie.

====================

— 15 czerwca 1913 r. —