R5213-105 Wiersz: Nie daj się zniewolić człowiekowi

Zmień język 

::R5213 : strona 105::

Nie daj się zniewolić człowiekowi, pomyśl, jaka cena
Zapłacona, abyś stał się poddanym Tego,
Dla którego służyć jest doskonałą wolnością. Niechaj myśl ta cenna
Na zawsze utrwali się w sercu, a obowiązującym Cię będzie prawo Jego.
Masz służyć wszystkim tym, którzy są Pana twego;
Bracia w Chrystusie potrzebują pomocy, przez nich służysz Jemu.
Najmniejszy z nich jest wciąż najdroższy sercu Jego.
Służ najsłabszemu, krwią Jego odkupionemu.

===============

— 1 kwietnia 1913 r. —