R4885-365 Niezależne studiowanie Biblii

Zmień język 

a::R4885 : strona 365::

Niezależne studiowanie Biblii

PEWIEN BRAT NAPISAŁ z prośbą o naszą opinię odnośnie słuszności i stosowności przeprowadzania przez różne klasy „niezależnych studiów Biblii”.

Nie możemy być pewni, jakie znaczenie i moc ten Brat przypisuje słowu niezależne. Jest pewnym, że każdy ma pełne prawo do studiowania Biblii bez przeszkód z jakiejkolwiek strony, tak jak każda klasa ma takie prawo lub wolność. Ale przy korzystaniu z naszych swobód wypada nam jak najwięcej korzystać z „mądrości z góry”, na ile to tylko możliwe. Od czterech stuleci Protestantyzm walczy o prawo do prywatnego osądu interpretacji Słowa Bożego i skorzystał z tego prawa, a my bylibyśmy ostatnimi, którzy by to zakwestionowali. Jednocześnie warte wspomnienia są dwie rzeczy:

(1) Przez cały ten czas było bardzo niewiele niezależnych studiów Biblii.

(2) Przez te wszystkie stulecia nie osiągnięto żadnego jasnego zrozumienia Biblii. Przyczynę tego przypisujemy na konto tego, że dopiero teraz nadszedł właściwy Pański czas na otwarcie Jego Słowa na nasze zrozumienie. Jeśli teraz Pan pobłogosławił nas jaśniejszym spojrzeniem na Jego Słowo, to powinniśmy pamiętać, że nie otrzymaliśmy go z powodu czterystuletniego  niezależnego studiowania Biblii, ale przez Jego specjalne zwrócenia naszej uwagi w Jego osobliwy sposób w ostatnich latach. Mądrość nie mniej niż pokora powinna nauczyć nas, abyśmy nie byli ani zbyt chełpliwi, ani zbyt lekkomyślni w naszym użyciu słowa niezależne w związku z tym pytaniem. Chociaż mamy takie same prawo do niezależności jak nasi przodkowie, to oni nie mogli zrobić nic więcej, niż zrobili. Powinniśmy raczej szukać zależnych studiów Biblii, niż niezależnych studiów Biblii. Nasza zależność nie powinna być od człowieka, ale od Pana; jednakże powinniśmy oczekiwać, że Pan użyje obecnie ludzkich narzędzi, tak jak w przeszłości.

Sprawa ta dotyczy każdego indywidualnego Chrześcijanina i każda klasa studentów musi zdecydować. Pan nie ustanowił żadnego prawa w tej sprawie. Jego dzieci mają używać „mądrości pochodzącej z góry” w odniesieniu do tej, jak i wszystkich pozostałych spraw.

Osoba pytająca może chcieć rozróżnić pomiędzy Studiami Beriańskimi lub tematami ze spisu tematycznego naszych nowych Biblii a studiowaniem rozdziału lub Listu bez jakiegokolwiek przewodnika lub pomocy, za wyjątkiem tego, co dałby lider danej klasy i jej członkowie. Jeśli tak, to wiele zależałoby od obsługi klasy i ich rozwoju w znajomości Prawdy. Zadaniem klasy jest decydowanie o każdym szczególe odnoszącym się do jej spotkań. I jeśli klasa zdecyduje, że będzie miała zupełne prawo do wypróbowania różnych metod i osądzenia, które okażą się najbardziej pomocne.

W każdym razie, ci, którzy posiadają nowe pomoce do studiowania Biblii, mogą prześledzić niemal każdą lekcję w Nowym Testamencie, odnotowując odnośniki i studiując je, a jeśli jest to pożądane, wprowadzając je do klasy. Każdy lider klasy, który wyraziłby sprzeciw wobec odnoszeniu się do STRAŻNICY lub WYKŁADÓW PISMA ŚWIĘTEGO w związku z dyskusją na dowolny temat, powinien być odpowiednio traktowany z podejrzeniem jako nauczyciel. Dlaczego miałby się obawiać jakiemukolwiek komentarzowi z dowolnego źródła? A przede wszystkim, dlaczego miałby się obawiać lub unikać, lub też chcieć, by inni unikali jakichkolwiek odniesień do pism, których Bóg użył do udzielania im i innym instrukcji w Piśmie Świętym?

====================

— 15 września 1911 r. —