R4858-223 Prowadzeni przez Boskie oko

Zmień język 

::R4858 : strona 223::

Prowadzeni przez Boskie oko

„Dam ci radę obróciwszy na cię oko Moje” – Ps. 32:8

Oko to jeden z najważniejszych organów ciała dzięki któremu wyrażamy nasze emocje. Zarówno złość jak i zadowolenie są zazwyczaj widoczne w oczach. Jedną z myśli, które możemy zaczerpnąć z tego tekstu jest, że ktoś może być tak pragnąć czynienia Boskiej woli, że będzie ciągle czujny by służyć, tak jak sumienne dziecko, będące w pogotowiu, by czynić wolę rodziców, patrząc w ich oczy, nie czekając na rózgę. Podobnie wszystkie drogie dzieci Boże powinny patrzeć na Jezusa, jako wyrażenie Boskiej woli odnoszącej się do nich. Oni patrzą na Jezusa jako Autora swej wiary i Tego, który będzie jej Dokończycielem. Patrzą na niego jako na wielkiego Doradcę i Przewodnika życia. Jak czasami śpiewamy:

„Ach nie daj powstać ziemskiej chmurze
By ukryła Cię przed oczami Twego sługi!”

Kolejną myślą jest, że ponieważ oko jest symbolem mądrości, zatem Bóg prowadzi wszystkie rzeczy w mądrości. On dba o to, by Jego dzieci otrzymywały niezbędną poradę, pomoc. Ponieważ On jest Tym Wszechmądrym, nic nie może umknąć Jego uwadze. Jeszcze inną myślą jest, że skoro rozpoznajemy Boski cel, Boską wolę, wykonanie tej woli przez Boga, dostrzegamy, że w obecnym czasie Bóg nie stara się zbawić świata, lecz tylko „powołanych” i „wybranych”, którzy są posłuszni w ofiarowaniu. Wszyscy pierworodni powinni starać się podążać w tym samym kierunku, co Bóg, aby być Jego współpracownikami. Oni nie powinni mieć swej własnej woli, lecz czynić wolę Ojca.

Jedną z najważniejszych lekcji do nauczenia się dla duchowych Izraelitów jest patrzenie na Pana, by prowadził ich we wszystkich sprawach życia – by nigdy nie podejmowali żadnego przedsięwzięcia doczesnego czy duchowego, bez poszukiwania wskazówki Boskiej woli dotyczącej tej sprawy. Podążamy w kierunku antytypicznego Kanaanu i wiemy, że czekają na nas kolejne doświadczenia, które musimy przejść, aby odziedziczyć Boskie obietnice. Lekcją dla nas jest niezwłoczne i skrupulatne posłuszeństwo Boskiemu kierownictwu, bez szemrania – z radością; a tego można się spodziewać tylko od tych, którzy wcześniej nauczyli się danych im lekcji i ponad wszystko lekcji wiary – polegania na Boskiej mocy, dobroci i wierności.

====================

— 15 lipca 1911 —