R4823-158 Wiersz: Tak niech ci błogosławi i strzeże

Zmień język 

::R4823 : strona 158::

TAK NIECH CI BŁOGOSŁAWI I STRZEŻE

4 Mojż. 6:24

Niech ci błogosławi Pan!
A w jaki sposób błogosławi On?
Szczęściem, które nie ma końca;
Bogactwem, które nie przemija;
Słonecznym blaskiem wiecznego dnia.
Tak niechaj ci błogosławi!

A niechaj cię strzeże!
A w jaki sposób On strzeże cię?
Wszystko okrywającym cieniem swych skrzydeł;
Potężną miłością, która chroni od zła;
Niewzruszoną mocą, co pewnie wiedzie do chwały.
Tak niechaj cię strzeże!

====================

— 15 maja 1911 r. —