R4790-95 „Biblia w kamieniu”

Zmień język 

::R4790 : strona 95::

„Biblia w kamieniu”

„Dnia onego stanie ołtarz Pański w pośród ziemi Egipskiej, a słup wystawiony będzie Panu przy granicy jego. A będzie na znak i na świadectwo Panu zastępów w ziemi Egipskiej” – Iz. 19:19,20

Błędem jest myślenie, że jesteśmy mądrzejsi od naszych przodków. Fakt, że żyjemy w czasach pary, światła elektrycznego, telegrafu, telefonu, gramofonu itd. nie dowodzi, jak niektórzy sądzą, że jesteśmy mądrzejsi niż nasi przodkowie. Istotnie, niewielu jest wśród nas wynalazców czegoś pożytecznego; tylko gdzieniegdzie pojawili się wielcy wynalazcy, którzy mówią nam że, osiągnęli swój wielki sukces  poprzez coś zbliżonego do nagłego natchnienia. Raczej przypadkowo natknęli się na swoje wynalazki niż je opracowali.

Co więcej, nasze wynalazki są zwykle wytworami kilku umysłów, sugestiami jednego badawczego ziarna myśli dla innego. Drukowana prasa oraz poczta bardzo przyczyniły się do rozpowszechniania znajomości prawdy na całym świecie. Każdy ma możliwość uzyskania korzyści poprzez myśli innej osoby. Biblia wyjaśnia postęp tych czasów a jako powód podaje, że żyjemy w dniu Bożego przygotowania – przygotowania do Królestwa Mesjasza i wielkich błogosławieństw dla całego świata, które będą wtedy występować.

STATYSTYKI POKAZUJĄ, ŻE NASZA RASA stopniowo PODUPADA

Statystyki niezbicie pokazują, że nasza rasa w najbardziej cywilizowanych krajach stopniowo podupada. Niedawno w Wielkiej Brytanii został podany komunikat na temat spostrzeżenia producentów kapeluszy. Zauważyli oni, że jak wynika z ewidencji z lat ubiegłych,  popyt na mniejsze kapelusze wzrasta a na większe spada. Teoria ewolucji, która jest w zupełnej sprzeczności z Biblijną nauką na temat stworzenia człowieka, przyczyniła się do wywarcia wrażenia, że te wspaniałe wynalazki naszych czasów są wynikiem ewolucji – że w niedalekiej przeszłości nasi przodkowie byli w grupie zbliżonej do małp.

Jakie są fakty? Jeżeli szukamy poetów, gdzie ich znajdziemy? Czy mamy dziś, w tym tak zwanym „wieku rozumu” kogokolwiek kto dorównałby Szekspirowi, Psalmiście, lub Ijobowi? Według teorii ewolucji, osoba, która żyła 3500 lat temu, była jedynie inteligentną małpą człekokształtną. Czy jest ktoś, kto czyta Zakon Mojżesza i nie jest zaskoczony jego inteligencją, sprawiedliwością, mądrością i wspaniałomyślnością? Byłoby dobrze gdybyśmy w naszych cywilizowanych czasach, naśladowali niektóre z przepisów Mojżesza, na przykład ten dotyczący roku jubileuszowego, w którym wszystkie prawa własności powracały do początkowego właściciela.

WIELKA PIRAMIDA JEDNYM Z DOWODÓW umiejętności Starożytnych ludzi

Wielka Piramida w Egipcie jest jednym z dowodów umiejętności starożytnych ludzi, którzy, według tego co próbują w nas wpoić ewolucjoniści, byli zaledwie nieuczonymi małpami. Obecnie, posiadając najnowsze zdobycze techniki, prawdopodobnie moglibyśmy odtworzyć wszystkie elementy Wielkiej Piramidy, nawet znajdujące się w dolnej części precyzyjne spojenia między ogromnymi kamieniami. Jednakże każdy myślący człowiek, badający Wielką Piramidę, lub czytający jej opisy, musi być pod wrażeniem precyzji, jaką wykazali się jej budowniczowie – dokładność, która zdawała się być niemożliwą dla kogokolwiek żyjącego przed obecnym czasem.

Piramida jest jednak tylko kolejnym dowodem zaprzeczającym teorii ewolucji. Bez wątpienia wszyscy nasi czytelnicy przeczytali trzeci tom Wykładów Pisma Świętego. Ostatni rozdział tego tomu opisuje Piramidę i wyjaśnia wiele zadziwiających symbolicznych nauk pokazanych w jej konstrukcji. To pokazuje, że Piramida jest w zupełnej harmonii z Biblią. Istotnie, niektórzy po przeczytaniu tego tomu odnosili się do Wielkiej Piramidy, jako do “Biblii w Kamieniu”.

====================

— 15 marca 1911 —