R4788-92 Podróż brata Russella na zachód

Zmień język 

::R4788 : strona 92::

Podróż brata Russella na zachód

Zgodnie z krótką informacją zamieszczoną w STRAŻNICY 15 stycznia przygotowania do tej długiej, liczącej ponad 7000 mil (11 tys. km), transkontynentalnej podróży są prowadzone tak szybko, jak to tylko możliwe.

TRASA – Będą organizowane postoje, a brat Russell będzie przemawiał na konwencjach Międzynarodowego Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego w Indianapolis, St. Louis, Kansas City, Wichita, Pueblo, Colorado Springs, Denver, Salt Lake City, Los Angeles, Pasadena, Santa Cruz, San Francisco, Oakland, Sacramento, Portland, Tacoma, Seattle, Victoria, Vancouver, Calgary, Winnipeg oraz Duluth.

PLAN PODRÓŻY – Wszystkimi szczegółami odnośnie poruszania się tej grupy zajmuje się brat L. W. Jones, M.D. (doktor medycyny), 3003 Walnut Street, Chicago, Ill. Właśnie otrzymaliśmy od niego piękny plan podróży, podający wszelkie szczegóły odnośnie najrozmaitszych aspektów i przygotowań podróży, trasy, przystanków konwencyjnych, opłat itd.

SPECJALNY POCIĄG – Zaproponowano, aby wynająć cały oddzielny pociąg, składający się z kilkunastu wagonów, w którym grupa będzie podróżować jako jedna wielka rodzina, jedząc i śpiąc w pociągu przez praktycznie całą, trwającą ponad miesiąc podróż, rozpoczynającą się 9 czerwca, czyli od daty opuszczenia przez brata Russella Brooklynu. Pociąg będzie się składał z wagonów z przedziałami, wagonów Pullmanowskich oraz turystycznych, zapewniając siedem różnych stopni wygód, w zależności od potrzeb, życzeń oraz finansowych możliwości uczestników podróży.

POSIŁKI – W każdą cenę wliczone są 64 posiłki. Jeśli w pociągu zjedzone zostaną mniej niż 64 posiłki, będzie można uzyskać częściowy zwrot tej kwoty. Inne posiłki będzie można otrzymać w rozmaitych miejscach, gdzie odbywają się konwencje. Wyszczególniamy kilka cen.

Jeden cały przedział dla jednej osoby z 64 posiłkami – $237.

Jeden cały przedział dla dwóch osób z 64 posiłkami na osobę – $141.

Jeden cały przedział dla trzech osób z 64 posiłkami na osobę – $109.

Jedna sekcja w wagonie Pullmanowskim dla jednej osoby z 64 posiłkami – $157.

Jedna sekcja w wagonie Pullmanowskim dla dwóch osób z 64 posiłkami na osobę – $93.

Pół sekcji w wagonie Pullmanowskim dla jednej osoby z 64 posiłkami – $93.

Jedna sekcja w wagonie turystycznym dla jednej osoby z 64 posiłkami – $109.

Jedna sekcja w wagonie turystycznym dla dwóch osób z 64 posiłkami na osobę – $69.

Pół sekcji w wagonie turystycznym dla jednej osoby z 64 posiłkami – $69.

OPŁATA KOLEJOWA – Opłatę kolejową dolicza się dodatkowo do podanych cen. Cena objazdowej podróży z Chicago i z powrotem do Chicago wynosi $77,50.

DEPOZYT – Ze względu na znacznej wartości umowy, które muszą zostać podpisane odpowiednio wcześniej – odnośnie wagonów, prowiantu, itd., od każdej osoby będzie wymagany depozyt w wysokości $50.

WCZESNE DZIAŁANIE – Skala organizacyjna tego rodzaju przedsięwzięcia transportowego jest mało doceniana przez tych, którzy nie są przyzwyczajeni do przygotowywania takich akcji, a w celu uzyskania orientacji, jakie umowy należy zawrzeć i jak zapewnić najlepszą możliwą usługę za minimalny koszt dla wszystkich i każdego z osobna, niezbędne jest, aby wiedzieć tak szybko, jak to tylko możliwe, ile osób skorzysta z tej specjalnej usługi. Innym powodem, dla którego powinno się jak najwcześniej dokonać rezerwacji na ten specjalny pociąg, jest spora ilość osób zainteresowanych dołączeniem do nas na szlaku w późniejszym etapie podróży. Trudno będzie im podać jakieś konkretne informacje, zanim nie uzyskamy ogólnego poglądu odnośnie wielkości głównej grupy, która będzie odbywała całą podróż. Tak więc pragnąc wyświadczyć przysługę i zadowolić tych drogich braterstwa, którzy mogą pojechać tylko na część trasy, ci, którzy zamierzają przejechać ją w całości, powinni dokonać swych rezerwacji bezzwłocznie.

Brat Jones BARDZO NALEGA, aby ci, którzy rozważają podróż, skontaktowali się Z NIM NATYCHMIAST. On zaś z przyjemnością poprowadzi sprawy takich osób w dalszych szczegółach.

Publikujemy powyższą informację ze wszystkimi szczegółami, tak aby zarówno ci, którzy mają pragnienie dołączyć do tej podróży w duchu, jak i inni, dostrzegający również okoliczności pozwalające im na osobiste uczestnictwo w podróży, mogli w pełni poznać jej finansowy zarys oraz potrafili lepiej zadecydować, czy byłoby to wolą Pana, aby i oni dołączyli do tej grupy. Nalegamy, aby wszyscy, którzy podejmą tę podróż, uczynili to napełnieni duchem Prawdy – cichością, łagodnością, cierpliwością, wytrwałością, braterską uprzejmością i miłością.

====================

— 15 marca 1911 —