R4751-29 Niektóre interesujące listy

Zmień język 

::R4751 : strona 29::

Niektóre interesujące listy

Pastorze C. T. Russell!

Twoje spostrzeżenia na temat daty 1914 roku, opublikowane w STRAŻNICY z 1 stycznia, są bardzo rozsądne. Nie ma żadnej usterki w proroctwach czasowych odnoszących się do roku 1914, tak jak zostały one przedstawione w „Wykładach Pisma Świętego”. Chętnie jednak przeczytałbym napisany przez Ciebie artykuł na temat: „Co WIEMY na temat roku 1914, a czego się jedynie domyślamy lub co zgadujemy”.

Są jedynie dwa stwierdzenia proroctw czasowych odnoszące się do roku 1914. Jedno z nich mówi, że dzierżawa władzy udzielona narodom pogańskim wtedy właśnie się kończy oraz drugie, które oznajmia, że wtedy kończy się okres Żniwa Wieku Ewangelii. Wszystko inne oprócz tych dwóch prostych faktów jest jedynie wnioskiem lub domysłem z nich wynikającym.

Pismo Święte nigdzie nie stwierdza, że czas ucisku zacznie się bądź zakończy w roku 1914. Również nie zaświadcza, jakoby święci, klasa Oblubienicy, mieli zostać zabrani w tym właśnie czasie. Są to jedynie wnioski i niezależnie od tego, jak bardzo wydają nam się one rozsądne, nie możemy stwierdzić, czy są one poprawne, czy też nie, aż do czasu, gdy owa data stanie się przeszłością. To samo dotyczy wszystkiego innego, co było głoszone w odniesieniu do 1914 roku, z wyjątkiem owych dwóch wspomnianych powyżej faktów.

Z tego, że termin dzierżawy władzy dla narodów pogańskich upływa w 1914 roku, niekonieczne wynika, że rozpadną się one wszystkie na kawałki w tym jednym roku. Narody pogańskie istniały przez stulecia, zanim Bóg wydzierżawił im władzę. A o ile cokolwiek na ten temat wiemy, to mogłyby one kontynuować swe istnienie jeszcze przez krótki czas po upływie terminu dzierżawy. Są tylko dwa wydarzenia, na które wskazują proroctwa czasowe w odniesieniu do roku 1914 – a mianowicie: na upływ terminu pogańskiej dzierżawy oraz zakończenie okresu Żniwa. Tak więc może się zdarzyć, że rok ten przejdzie i nie stanie się nic szczególnego, co mogłaby odnotować codzienna prasa. Sprawy świata mogą się pozornie toczyć nieprzerwanie dalej, dokładnie tak samo jak wcześniej.

Z drugiej jednak strony może się tak stać, że wszystkie nasze przypuszczenia okażą się słuszne, niezależnie od tego, jak bardzo dzisiaj wydają się one dla świata nieprawdopodobne. W końcu Pismo Święte wielokrotnie stwierdza, że Babilon ma upaść nagle. Mimo to musimy trzymać się rozsądnych kryteriów i nie mówić, że wiemy coś, czego w rzeczywistości tylko się domyślamy lub co zgadujemy.

Ziemska faza Królestwa zostanie ustanowiona później niż w roku 1914, co zostawia pewien okres po upływie terminu pogańskiej dzierżawy na upadek narodów i stopniowe ustanawianie Królestwa na ziemi. Może się dzisiaj wydawać, że okres ten będzie niezbędny, a to ze względu na kilka ważnych wydarzeń, takich jak: zebranie Żydów do Palestyny, atak na nich przeprowadzony przez Goga (Ezech. 38), cudowne zniszczenie Goga, co będzie dla świata demonstracją, że nastało Królestwo Chrystusa (Ezech. 38:23; 39:21). Pozostawiałoby to także czas na działalność kaznodziejską klasy Elizeusza, ktokolwiek by się miał nią okazać.

Jedyna wyraźna rzecz zapowiadana przez proroctwa w odniesieniu do klasy Elizeusza to fakt, że przejmie ona dzieło głoszenia Ewangelii Królestwa, gdy klasa Eliasza zaprzestanie głoszenia, a to – jak się wydaje – musi dokonać się dopiero po roku 1914.

Oddany Ci w naszym drogim Odkupicielu i Królu

David P. Jackcon

 

 


====================

— 15 stycznia 1911 r. —