R4593-119 Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Biblii

Zmień język

::R4593 : strona 119::

Międzynarodowe Stowarzyszenie STUDENTÓW BIBLII

OD wielu lat nasi drodzy przyjaciele, którzy regularnie spotykają się na całym świecie w celu studiowania Słowa Bożego, przy wykorzystaniu jako pomocnej dłoni publikacji WATCH TOWER (Strażnica – przyp. tłum.), są zakłopotani tym, że nie wiedzą jak podpisywać się w ogłoszeniach reklamowych. Ustawicznie ostrzegaliśmy przed wszystkim, co mogłoby pozorować sekciarstwo i Kościelnictwo. Ale nie wiedzieliśmy, co zasugerować przyjaciołom w tej sprawie. Prawdą jest, że gdziekolwiek dwaj lub trzej spotykają się w imieniu Pańskim, mają oni prawo, jeśli zechcą, do mówienia o sobie jako o Kościele. Ale jeśli używa się nazwy Kościół, nasi przyjaciele i sąsiedzi zapytają: Jaki to Kościół, Jaka to denominacja? I trudno jest im w rozsądny sposób wytłumaczyć, że nie mamy na myśli żadnej sekty lub grupy oddzielonej od innych Chrześcijan. Rzeczywiście istnieje niebezpieczeństwo, że stracimy z oczu fakt, że jesteśmy nie-sekciarscy – że uznajemy wszystkich za braci i członków naszego Kościoła, Kościoła Chrystusowego, Kościoła Boga, wszystkich tych, którzy dają dowody całkowitego poświęcenia się w ofierze, podążając śladami naszego Odkupiciela. U niektórych występuje

::R4593 : strona 120::

podświadoma skłonność do utrzymywania społeczności jedynie z takimi Chrześcijanami, którzy znajdują się poza wszelkimi denominacjami. Niemniej jednak, naszym prawdziwym stanowiskiem jest to, że uznajemy wszystkich lojalnych względem naszego Odkupiciela, niezależnie od tego, czy są niemowlętami, czy dorosłymi, czy znajdują się w Babilonie, czy poza nim, niezależnie od tego, czy podążają z nami, czy też pośrednio źle mówią o nas.

Obecnie przy Pańskiej opatrzności myślimy, że znaleźliśmy odpowiednią nazwę, która jak wierzymy, będzie właściwa dla Pańskiego ludu w każdym miejscu, i która jak wierzymy będzie wolna od wszelkich zarzutów – jest to nazwa, którą umieściliśmy w tytule niniejszego artykułu. Ona dobrze reprezentuje nasze uczucia i starania. Jesteśmy studentami Biblii. Zapraszamy cały lud Boży do przyłączenia się do nas w tych studiach. Wierzymy, że wyniki takich studiów będą błogosławione i jednoczące. Dlatego zalecamy, aby zarówno małe, jak i większe klasy, gdziekolwiek się znajdują, przyjmowały tą niebudzącą sprzeciwu nazwę i używały jej w kolumnach reklamowych swoich gazet. W ten sposób przyjaciele na całym świecie będą wiedzieć, jak ich rozpoznać podczas odwiedzania obcych miast.

Zgodnie z prawem Stanu Nowy Jork, stowarzyszenie będzie działać pod kierownictwem i zarządem Peoples Pulpit Association (Stowarzyszenie Kazalnicy Ludowej – przyp. tłum.), które z kolei reprezentuje Watch Tower Bible and Tract Society (Towarzystwo Biblijne i Traktatowe Strażnica – przyp. tłum.).

Na potrzeby lepszego wyjaśnienia przed publicznością przyjęliśmy używanie określenia Brat zamiast Pielgrzym; i terminu wykłady zamiast kazań, ponieważ wywołuje to mniej uprzedzeń. Naszym pragnieniem powinno być utrzymywanie Prawdy w miłości, aby przedstawiać ją w sposób jak najbardziej możliwy do przyjęcia, nie dając nikomu żadnej przyczyny do zgorszenia – Żydom, Poganom lub Chrześcijanom – we wszystkim szukając sposobu jak najlepiej wielbić Boga i wspierać Jego lud w wychodzeniu z ciemności do Jego cudownej światłości.

Aby uniknąć wszystkiego, co można by zinterpretować jako „przyłączenie się”, członkostwo ogranicza się tylko do tych, którzy są ograniczeni przez statut Stowarzyszenia Kazalnicy Ludowej. Poczyniliśmy już wyjaśnienia, że wszystkie Klasy Studentów Biblii korzystające z Pomocy w Studiach Biblii publikowanych przez Towarzystwo Biblijne i Traktatowe Strażnica mogą identyfikować się ze Stowarzyszeniem i są upoważnione do używania nazwy „International Bible Students’ Association” (Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Biblii – przyp. tłum.) w odniesieniu do swoich spotkań.

====================

— 1 kwietnia 1910 r. —