R4571-79 Obchodzenie Pamiątki

Zmień język

::R4571 : strona 79::

Obchodzenie Pamiątki

Dla pożytku naszych czytelników z najodleglejszych krańców ziemi podajemy, że czas obchodzenia Pamiątki Wieczerzy w tym roku przypada w piątek wieczorem, 22 kwietnia po godzinie osiemnastej, która wyznacza początek 14 dnia miesiąca Nisan, według rachuby żydowskiej. W ten wieczór przypada rocznica wydarzeń nocy, kiedy to nasz Pan został zdradzony. Następujący po niej dzień odpowiada dacie ukrzyżowania, zaś w niedzielę 24 kwietnia, począwszy od godz. 18:00 poprzedzającego dnia przypada pierwszy dzień żydowskiego tygodnia paschalnego.

Odsyłamy naszych czytelników do szóstego tomu Wykładów Pisma Świętego do rozdziału XI zatytułowanego „Pascha Nowego Stworzenia”. Staraliśmy się tam szczegółowo rozważyć ten temat. Mamy nadzieję, że wszyscy mili Bogu ludzie, którzy pokładają ufność w zasłudze drogocennej krwi Chrystusa ku usprawiedliwieniu, będą obchodzili tę Pamiątkę wielkiej ofiary naszego Pana. Nie zapominajmy także, że upamiętniamy w ten sposób również poświęcenie aż do śmierci wszystkich członków Ciała Chrystusowego. „Jeśli cierpimy, z nim też królować będziemy.” „Jeśliśmy z nim umarli, z nim też żyć będziemy.” „Ten kielich jest nowy testament we krwi mojej.” „Pijcie z tego wszyscy.” „Kielich, który ja piję” – 2 Tym. 2:11, 12; Łuk. 22:20; 1 Kor. 11:25; Mat. 26:27; Mar. 10:38; Mat. 20:22.

====================

— 15 lutego 1910 r. —