R3166-91 Studium biblijne: Lekcja powtórkowa

Zmień język 

::R3166 : strona 91::

LEKCJA POWTÓRKOWA

– 29 MARCA –

Złoty tekst – „[…] A oto Jam jest z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata” – Mat. 28:20.

PRZEGLĄDAJĄC lekcje z tego kwartału, pokazujące misyjne prace Apostoła i przedstawiające nam pewną liczbę jego współpracowników, naszą główną myślą może być to, że ta sama ewangelia nadal jest głoszona – Jezus i zmartwychwstanie; że nadal możemy korzystać z przywileju stania się szafarzami tej ewangelii i współpracownikami naszego Pana; że nagrody za taką służbę mogą być jeszcze przez nas zdobywane. Co więcej, byłoby dobrze, abyśmy przyswoili sobie myśl, że każdy członek uwielbionego Kościoła stanie się już aktywnym członkiem Kościoła bojującego – wojującego przeciwko Przeciwnikowi, jego dziełom i wpływom. Bez względu na to, czy nasz bój ma bardziej publiczny charakter, czy też bardziej prywatny, musi być bojem, a co więcej musi wiązać się z postępem i zwycięstwem, w innym bowiem przypadku możemy nie być nigdy uznani przez Pana za „zwycięzców”.

Jest jeszcze inna myśl, którą powinniśmy wszyscy mieć na uwadze, a mianowicie, że choć mamy różnorodne dary i jesteśmy w stanie wnieść do sprawy Pana relatywnie większe lub mniejsze ilości energii, służby czy bogactwa, Pan oceniając nas, weźmie raczej pod uwagę ducha, który nami kieruje, niż wyniki osiągnięte przez nasze wysiłki. Tak więc o niektórych mniejszych talentach można powiedzieć, jak powiedziano o ubogiej wdowie, która wrzuciła dwa drobne pieniążki do Pańskiej skarbnicy – że mniejszy dar był bardziej doceniony przez Pana niż niektóre z większych darów. Mając to na uwadze, dbajmy nie tylko o to, żebyśmy czynili wszystko, co w naszej mocy, wypełniając nasze zadania, ale także o to, żeby każda nasza ofiara i dar dla Pana i Jego sprawy było pełne miłości i oddania, tak żeby Pan z pewnością je aprobował, jako dokonane z miłości dla Niego i Jego dzieła, a nie dla próżności.

Złoty tekst niniejszej lekcji zawiera drogocenną myśl, że przez cały obecny wiek Pan był ze Swymi przedstawicielami we wszystkich ich dziełach miłości i samozaparcia, odnotowując ich wysiłki, wspierając, zachęcając, podtrzymując ich i niewątpliwie podlewając i odświeżając wszystkich, którzy uczynili Jego służbę swoim specjalnym celem w życiu – niosąc Jego łaskę innym, podlewając i karmiąc ich. I skoro było to prawdą w przeszłości, przez cały wiek, to możemy zauważyć, jak szczególnie prawdziwe jest teraz, pod koniec wieku, w czasie żniwa, w czasie drugiej obecności naszego Pana! Jak możemy dostrzec, Pan jest z nami, poprzez współczucie, współpracę, pomoc, wspierającą łaskę – zdolny i gotowy obrócić wszystkie nasze doświadczenia na naszą korzyść i używać nas obficie do okazywania uwielbienia temu, który powołał nas z ciemności do swej cudownej światłości!

Niechaj te myśli pobudzą nas do świeżej i większej energii i do uznania faktu, że rzeczy obecnego czasu są tylko przejściowe (tak jego radości jak i smutki); i że ambicje i nadzieje tego świata nie są godne porównania z tymi szlachetnymi i chwalebnymi ambicjami służenia i podobania się naszemu Panu i otrzymania Jego nagród, z których główną będzie społeczność z Nim w chwale i przywilej bycia współpracownikami z Nim w błogosławieniu świata – wielkim wypełnianiu łaskawych planów Ojca Niebiańskiego dla świata ludzkości.

====================

— 15 marca 1903 r. —

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.