R2873-286 Odpowiedzi na interesujące pytania

Zmień język

::R2873 : strona 286::

Odpowiedzi na interesujące pytania

 

::R2874 : strona 286::

 

 

 

 

KOŚCIÓŁ Jego CIAŁA

Pytanie: Jakie miały znaczenie słowa naszego Pana (Jana 2:19): „Rozwalcie ten Kościół, a we trzech dniach wystawię go”?

Odpowiedź. Wytłumaczenia tego ustępu znajdujemy w wierszu 21 (Jana 2:21) – „Ale On mówił o Kościele ciała swego”, o Kościele, którego On był Głową.

Dzień u Pana jest jako tysiąc lat, a tysiąc lat jako jeden dzień. Pierwsze przyjście naszego Pana było w piątym dniu, czyli w piątym tysiącu lat od stworzenia Adama (cztery tysiące lat przeminęło, a piąty tysiąc rozpoczął się.) W czasie piątego i szóstego dnia Kościół Jego był wybierany i rychło w siódmym dniu (w tysiącleciu), Jego ciało, Kościół – Kościół Duchowy – będzie z nim ukompletowany. W trzecim „literalnym dniu” Jezus wzbudzony został z umarłych, nie przez Jego własną moc, ale moc Ojca – Bóg nader Go wywyższył. Dlatego też słowa w powyższym pytaniu nie mogą odnosić się do Jego własnego zmartwychwstania.

 

::R2874 : strona 287::

 

::R2875 : strona 287::

 

====================

— 1 września 1901 r. —