R2811-156 Odpowiedzi na interesujące pytania

Zmień język

::R2811 : strona 156::

Odpowiedzi na interesujące pytania

 

 

 

KTÓRZY TO ŚWIĘCI?

Pytanie: Jacy to „święci” są wspomniani u Mat. 27:52,53, którzy powstali i przyszli do świętego miasta po zmartwychwstaniu Pańskim ?

Odpowiedź: Osoby wspomniane nie mogły być starożytnymi świętymi; z tego powodu, bo Apostoł oznajmia, że ci bez nas (kościoła ewangelicznego) nie mogą stać się doskonałymi. W innych słowach, ich zmartwychwstanie nie nastąpi, aż po zmartwychwstaniu kościoła, gdy ten będzie uzupełniony – Żyd. 11:39,40.

(2) Klasa wspomniana nie mogła być świętymi kościoła ewangelicznego, albowiem kościół nie był jeszcze wybrany – nawet początek jego przyjęcia od Boga nie był jeszcze zapoczątkowany i to zdarzenie nie nastąpiło aż w dniu Zielonych Świątek, blisko pięćdziesiąt dni potem.

(3) Zapisek zdaje się obejmuje, że trzęsienie ziemi zdarzyło się w czasie śmierci naszego Pana, otworzyło groby – spowodowało wzbudzenie wspomnianych; lecz ci wzbudzeni zwlekali i nie okazali się w mieście Jerozolimie, aż po zmartwychwstaniu naszego Pana.

Najwyżej mogło to być wzbudzenie podobne do tego, którego doświadczył Łazarz, córeczka Faira i syn wdowy w Naim, by umrzeć znowu później. My możemy być pewni tego, z powodu wyrażenia oznajmionego w 1 Kor. 15:20, które mówi: „Lecz teraz Chrystus zmartwych wzbudzony jest i stał się pierwiastkiem tych, którzy zasnęli” – pierwszymi zmartwychwstałymi do doskonałości jestestwa – pierwszymi podźwigniętymi zupełnie ze śmierci do doskonałości życia. Osoby wspomniane nie mogły być czymś więcej, jak tylko wzbudzonymi z uśpienia śmierci tymczasowo i dla jakiegoś celu, o którym nie mamy znajomości. Pierwotnie byliśmy skłonni do powątpiewania w prawdziwość tego przejścia, lecz znajdujemy to częściowo wspomniane w najstarszym Greckim Manuskrypcie, jeszcze odnalezionym.

 

::R2811 : strona 157::

 

 

====================

— 1 maja 1901 r. —