R2066-276 „Nieupoważnieni robotnicy”

Zmień język

::R2066 : strona 276::

„NIEUPOWAŻNIENI ROBOTNICY”

„Którąż to mocą czynisz?” – mówili Żydzi do Jezusa, kiedy uzdrawiał chorych i wyganiał demony. On czynił te rzeczy, to było pewne; równie pewne było to, że oni nie mogli czynić tych rzeczy. Mieli upoważnienie, lecz nie mieli mocy. On miał moc, lecz oni chcieli wiedzieć, czyja to moc. Na ich pytanie odpowiedział zadając kolejne: „Chrzest Jana był z nieba, czy od ludzi?” Znaleźli się w trudnym położeniu. Gdyby powiedzieli, że był z nieba, to zacytowałby jego pochlebne słowa o sobie, gdyby zaś powiedzieli, że był od ludzi, obawiali się ludu, gdyż wszyscy uważali Jana za proroka. Aby więc wybrnąć z pułapki, wywinęli się kłamstwem i

::R2067 : strona 276::

stwierdzili: „Nie wiemy”. Elokwentną odpowiedzią Jezusa było: „I ja wam nie powiem, którą mocą to czynię”.

„Wrogowie Boga i prawdy usiłują wszelkimi możliwymi sposobami uniemożliwiać wiernym robotnikom czynienie woli Pana. ‘Oni nie mają upoważnienia’, ‘Nie są odpowiednio powołani’, ‘Nie mają kwalifikacji”.

Pan Spurgeon stwierdził w opublikowanym niedawno kazaniu: „Jest wielu ludzi, którzy maja upoważnienie, by czynić wszystko, lecz nie maja mocy uczynić nic. Są też inni, którym może brakować ludzkiego upoważnienia, jednak mają upoważnienie Boga i ducha Świętego.”

„Pamiętajmy o Mojżeszu, kiedy powiedziano mu, że Eldad i Medad prorokują w obozie. Ci dwaj ludzie nie zostali odpowiednio ustanowieni, a jednak prorokowali w obozie! Co powiedział Mojżesz? Natychmiast ich powstrzymajcie! Nie mają oni tytułów „wielebny”, a już na pewno liter „mgr”, ani żadnych innych przed swoimi nazwiskami. Uciszyć tych ludzi? Nie, nie. Mojżesz powiedział: „Dałby Bóg, by wszyscy z ludu Bożego byli prorokami i aby Pan wylał na nich swego ducha!” Czyż nie jest to coś, co powiedziałby Jezus i co chciałby, byście wy powiedzieli? Och, miejmy w sercu radość, kiedy zbawiane są dusze, nawet jeśli to nie my jesteśmy używani do ich zbawienia, ani nikt z naszego ugrupowania religijnego, lecz ktoś zupełnie inny! Bóg mu pobłogosławił, i niech Bóg będzie błogosławiony za pobłogosławienie mu!”

– H. L. Hastings.

====================

— 15 listopada 1896 r. —