R1774-47 Studium biblijne: Wskrzeszenie Łazarza

Zmień język 

::R1774 : strona 47::

Wskrzeszenie Łazarza

 — 3 MARCA; JANA 11:30-45 —

Złoty tekst: „Jam jest zmartwychwstanie i żywot” – w. 25

W tej lekcji przedstawiona jest nam chwalebna doktryna zmartwychwstania – doktryna, która nie ma miejsca w jakichkolwiek religijnych systemach, oprócz Chrześcijaństwa, ani też w żadnych religijnych ustawach przez zwierzchności oprócz Biblii. Chociaż doktryna odkupienia jest środkiem doktryn chrześcijańskiego systemu, doktryna zmartwychwstania jest końcem naszej wiary, naszej chwalebnej nadziei przez Chrystusa. Usuńmy tę doktrynę z Biblii, a daremna będzie wiara nasza – 1 Kor. 15:14.

A jednak dziwnym się zdaje, gdy się powie, że Chrześcijanie w ogóle niemal utracili widok tej doktryny, jako naturalną konsekwencję kilku popularnych błędów. Jak prorok Izajasz (Iz. 28:15) wyraża, że oni uczynili przymierze z śmiercią i z grobem mają porozumienie. Zamiast uznać śmierć jak Słowo Boże ją przedstawia – jako „nieprzyjaciela” naszego rodu, „zapłatą za grzech”, przyszli oni do uznawania jej za Anioła Bożego posłanego by nosił „śmiertelne mieszkanie”, jako stopień w procesie ewolucji do wyższych warunków. Z tą ideą, że przeznaczenia, tak dobro jak i zło, są ustalone i wchodzą niezmiennie i wiecznie w chwili śmierci, nie dbają oni o zmartwychwstanie, chociaż wiedzą, że Pisma nauczają o nim, pomimo tego, że większość z nich wyznaje, iż wierzy w nie.

Lecz co powiada Pismo Święte? Słuchajmy proroka Izajasza (Iz. 28:17,18): „A wykonam sąd według sznuru, a sprawiedliwość według wagi; i potłucze grad [ciężki, silna prawda] nadzieję omylną, a ucieczkę [błąd] wody [przewyższającej prawdy] zatopią. A tak zgładzone będzie przymierze wasze z śmiercią [szeol], a porozumienie wasze z piekłem nie ostoi się; gdy bicz gwałtowny przechodzić będzie, będziecie od niego podeptani”. Tak też będzie w tym żniwie, czasie sądu nad Chrześcijaństwem.

Wskrzeszenie Łazarza z „uśpienia” śmierci, było tylko poprzedzającym cieniem mocy i zamiaru Boga dla uwolnienia wszystkich więźniów od grzechu i śmierci w jego własnym naznaczonym czasie, przez Chrystusa i Jego Królestwo.

Kiedy Jezus zapłakał przy grobie Łazarza, to było ze współczucia, nie tylko z Jego dotkniętymi przyjaciółmi, lecz także z wieloma podobnymi scenami smutku, który musi tym sposobem trapić ludzkość zanim nastanie ten odległy, chwalebny dzień zmartwychwstania.

Dla pełniejszego przedstawienia biblijnego nauczania odnośnie zmartwychwstania – „pierwszego zmartwychwstania”, ogólnego zmartwychwstania, charakter i cel każdego, zobacz nasze wydania z 1-go kwietnia i 15-go października, 1893 roku.

====================

— 15 lutego 1895 r. —