R1756-11 Wybory dla rodzinnych kółek

Zmień język 

::R1756 : strona 11::

Wybory dla rodzinnych kółek

———-

„NIEPRZYZWOITOŚĆ POŚPIECHU”

Ogólnie przyjętą jest zasada, że bycie w pośpiechu jest oznaką ważności, w wielkim przemyśle lub zabiegach. To poważny błąd. Doświadczona osoba nigdy nie dowierza człowiekowi, który się śpieszy, ponieważ on zawodzi w nagłych wypadkach. Pogoda umysłu i swoboda działania są konieczne do należytego wykonywania jakiejkolwiek pracy. W swobodnym czasie umysł przyswaja sobie najlepiej.

Scrippio Africanus powiedział: „Nigdy nie jestem mniejszym w swobodzie, niż gdy jestem w swobodzie.” Rzadki okruch mądrości w którym rozważny umysł pozna wartość. Jeżeli uznamy to za prawdę, to nieprzyzwoitość pośpiechu ma najlepszy powód. Pośpiech jest szkodliwy i nie idący w parze z najlepszym czynem i jest uprawiany przez człowieka tracącego kontrolę nad sobą i sugestionuje niepokój i niezdecydowaną myśl.

Różnica jednakowoż powinna być rozpoznana pomiędzy bystrością a nadmiernym pośpiechem, oraz pomiędzy powolnością i panowaniem nad samym sobą. Bystrość połączona z panowaniem nad sobą jest pożądanym stanem.

———-

UDRĘCZENIA STWORZYŁY PIĘKNO

Większość muszli ostrygowych jest wewnątrz perłowego wyglądu, i jak prawdziwe perły są jedynie wynikiem chorobliwego narośla, mogą one wszystkie wyprodukować perły o rozmaitej wartości. Formowanie się pereł jest spowodowane przez wprowadzenie irytujących substancji, takich jak ziarnko piasku, pomiędzy płaszczykiem i muszlą. Irytacja powoduje zwierzątko do okrycia obcego ciała powłoką perłową, która głownie przyczepia to obce ciało do wnętrza muszli. Chińczycy produkują perły sztucznie przez umieszczenie substancji w pozycji powyżej opisanej, a my widzieliśmy niektóre muszle, do wnętrza których małe metalowe przedmioty były przyczepione przez te perłowe sekrecje.

Kiedy przyglądamy się perle, patrzymy na udręczenie, które zostało uszlachetnione. Ostryga sama w sobie jest nominalną wartością. Ale wynik, własny sposób ostrygi wyleczenia irytacji – perła – jest czymś, co ma „wielką wartość”. Niezależnie od jej pieniężnej wartości, ten klejnot ma moralne znaczenie. On sugestionuje, że udręczenia mogą być uczynione pięknymi, i przypomina nam, że wśród ludzi niektórzy męczennicy są więcej zapamiętani dla chwały, którą przyodziali swe smutki, niż dla jakiegokolwiek innego czynu w ich życiu. Biografia ma swoje moralne perły, które są cenione długo po tym jak twórcy ich poginęli, tak jak materialne perły są cenione długie lata po tym, kiedy ostryga została zniszczona.

———-

BÓG WYBIERA

Są ludzie, którzy mają silne i głośne życzenia służenia Panu i którzy gorąco modlą się o Jego chwałę; lecz Bóg nie zawsze zdaje się wysłuchiwać ich modlitw. Są ku temu rozmaite powody. Czasem ludzie nie są odpowiedni do służby Pańskiej. Nie są oni oczyszczeni z grzechów; nie są oni naczyniami ku uczciwości dopasowanymi do użytku Mistrza, a przeto On odkłada ich na stronę jako nie nadających się do Jego pracy. Czasem ludzie pragną czynić wielkie rzeczy, lecz zostają powściągnięci, powstrzymani, ograniczeni i okłamani; czasem są oni zarezerwowani do jeszcze większej pracy; w innych zaś wypadkach są oni odrzuceni przez Pana dla powodów znanych tylko Jemu samemu.

Mojżesz pragnął wprowadzić Izraela do Chanaan, ale on nie miał dozwolone aby wejść do ziemi obiecanej. Dawid również chętnie wybudowałby Świątynię w Jerozolimie, ale Pan by nie przyjął tej usługi z jego rąk. Paweł miał zabronione przez Ducha Świętego głoszenia ewangelii w Azji i chociaż zamierzył pójść do Bitynii, Duch Święty mu nie pozwolił. W podobny sposób my również możemy mieć pragnienia i aspiracje do służby, która nie będzie nam udzielona. Pan może widzieć, iż my nie moglibyśmy znieść wywyższenia i zaszczytów jakich szukamy. On wie daleko lepiej niż my, co jest dla naszego dobra, a On chce abyśmy polegali na Jego Opatrzności nie bezczynnie, ale rozumnie; nie nieostrożnie, ale bacznie; nie obojętnie ale z pełnym zapałem gorliwie pragnąc aby czynić wolę Bożą; a jednak cierpliwi w czasie powstrzymania i zadowoleni iż są zaniedbywani i zapomniani, pamiętając, że „służą nawet wtenczas, gdy stoją i czekają,” i w Swej własnej doskonale wybranej godzinie może poprowadzić nas naprzód do wypełnienia zamiarów Swej łaski.

====================

— 1 stycznia 1895 —