R1520-125 Studium biblijne: Wartość mądrości

Zmień język 

::R1520 : strona 125::

Wartość mądrości

KWARTAŁ II, LEKCJA VI, 7 MAJA, Przyp. 3:11-24

Złoty tekst: „Ufaj w Panu ze wszystkiego serca twego, a na rozumie twoim nie polegaj” – Przyp. 3:5.

W jasnym wyrozumieniem zamiaru tej księgi, która jakeśmy widzieli jest dla moralnego nauczania wszystkich dzieci Bożych (tych, którzy są teraz jego dziećmi, albo tych, którzy się staną jego dziećmi podczas Wieku Tysiąclecia), tam zawiera się więcej ostrożne osobiste rozważanie i zastosowanie niż potrzeba dla wyjaśniania. One są niezawodnie godne uwiązania u szyi i napisania na tablicy serca – wiersz 3.

Wiersze 11, 12 dają natchnione tłumaczenie u Żyd. 12:4-13.

Wiersze 13-18 reprezentują szczęśliwość i błogosławieństwo człowieka, który znajduje mądrość – nie mądrość tego świata, która jest głupstwem u Boga, i która jest ziemska, cielesna i często diabelska (1 Kor. 3:19; Jak. 3:15), ale mądrość cicha, która jest z góry, najprzód jest czysta, „potem spokojna, mierna, powolna, pełna miłosierdzia i owoców dobrych, nieposądzająca, i nieobłudna” (Jak. 3:13,14,17) Ci, którzy posiadają taką mądrość – taki stan serca i zmysł, które czynią nas odpowiednimi do przyjęcia nauczania Pana i korzystania przez to – ci na pewno otrzymają wyrozumienie, jaka prawda jest pokarmem na czas słuszny dla nich. „Mądrzy zrozumieją.” Bo w wyrozumieniu Boskich dróg znajduje się radość i pokój i błogosławieństwo, których to rzeczy świat nie może dać ani odjąć. Wiersz 18 jest pięknem odnoszeniem się do restytucji do drzew żywota i błogości Edenu, dla wszystkich, którzy „uchwycą się” i „trzymają” się tej niebieskiej mądrości cichości i całkiem poddali się woli Bożej. I za­prawdę, że „Drogi jej drogi rozkoszne, i wszystkie ścieżki jej spokojne”.

Wiersze 19, 20. Zawierają tę samą mądrość opisaną powyżej, jako czystą, spokojną, miłosierną i dobrotliwą, którą Bóg użył do ustanowienia niebios i założenia ziemi. I jako konsekwencja, my widzimy piękną harmonię materialnego wszechświata, i doświadczenie błogosławieństw tych dobroczynnych praw natury tak pięknie zastosowanych dla naszych potrzeb.

Wiersze 21-26 są słowami, których my nie możemy lekceważyć: „Zdrowa mądrość” i roztropność (mądra przebiegłość), bo one są nie tylko postępowaniem do żywota wiecznego, lecz nawet w teraźniejszym czasie sprowadza łaskę, wzgląd Boga, i zachowuje nas od potknięcia; i Pan zachowa wszystkich takich od uchwycenia nóg w sidła przeciwnika.

Wiersze 27-30 radzą jak postępować z naszym współbliźnim.

Wiersze 31-35 doradzają cierpliwość w oczekiwaniu za nagrodą sprawiedliwości i że my nie powinniśmy zazdrościć bezbożnemu, któremu się powodzi na drogach uciskania.

====================

— 15 kwietnia 1893 r. —