R1371-42 „Zmartwychwstanie potępionych”

Zmień język 

::R1371 : strona 42::

„ZMARTWYCHWSTANIE POTĘPIONYCH”

Jana 5:29

Czytelnik dowiaduje się o znaczeniu tego wyrażenia. My odpowiadamy: Trudność polskich badaczy powstaje z słowa potępionych, które jest błędnym tłumaczeniem słowa greckiego Krisis. Poprawne Wydanie oddaje to wyrażenie: „zmartwychwstanie na sąd,” które udziela prawdziwy sens o wiele więcej jaśniej, chociaż nie całkiem tak; albowiem słowo sąd jest tak często rozumiane, iż oznacza wyrok tylko, gdzie to w rzeczywistości oznacza próbę, włączając, naturalnie wyrok, jako jej wynik. Zdanie przejścia jest: Niektórzy (kościół) przejdą swoje próby i zmartwychwstaną do otrzymania nagrody, gdy inni będą, wzbudzeni na próbę o żywot, podczas wieku Tysiąclecia, kiedy Chrystus i jego kościół będą sędziami – 1 Kor. 6:2.

====================

— 1 lutego 1892 r. —