R1216-1 Przywdziejcie całą zbroję i stójcie

Zmień język 

::R1216 : strona 1::

PRZYWDZIEJCIE CAŁĄ ZBROJĘ I STÓJCIE

Wszystkie oszustwa Szatana są wyraźnie zwrócone w jednym kierunku. Jak już na początku wprowadził w błąd matkę Ewę, mówiąc jej, że śmierć nie będzie zapłatą za grzech, tak od tego czasu uporczywie trzyma się tego twierdzenia. Kiedy śmierć nastąpiła i nie mógł temu całkowicie zaprzeczyć, próbował przekonać świat, że umarli nie są martwi, ale bardziej żywi niż kiedykolwiek, choć wydają się umarli. Aby udowodnić swoje kłamstwo, wprowadził czary, których Bóg zabronił i zakazał każdemu, kto Go uznaje, by miał z nimi cokolwiek wspólnego – 2 Moj. 22:18; Gal. 5:20.

Następnie Szatan próbował bluźnić Bogu i sprzeciwić się ewangelii Chrystusa, ewangelii okupu i zmartwychwstania, a także wywołać w ludziach nienawiść do Boga przez twierdzenie, że zapłatą za grzech jest wieczne życie w mękach. Konsekwentnie dążył on do tego, by przedstawiać zapłatę za grzech jako coś innego niż to, co Bóg zapowiedział, czyli śmierć.

A dziś, jaką politykę prowadzi, by zwodzić? Odpowiadamy, że wciąż posługuje się on tymi samymi starymi sposobami oszustwa, ale wprowadza też nowe, by dodatkowo zwieść każdego, kto zaczyna otwierać oczy swojego zrozumienia. Zamiast czarów ma teraz spirytyzm, a przez media zamiast przez czarownice daje udawaną komunikację od umarłych, którzy, jak oświadcza Bóg, nic nie wiedzą, których myśli zginęły i którzy nie mają żadnej nadziei na życie, chyba że przez Chrystusa i zmartwychwstanie. Wciąż ma wielu takich, którzy mocno trzymają się zniesławiającej Boga doktryny, że zapłatą za grzech nie jest śmierć, ale wieczne życie w mękach. Ostatnio przedstawił on kolejne poglądy i różne teorie, których dobrym przykładem jest „Chrześcijańska Nauka”. Głosi ona, że śmierć i choroba to nie rzeczywistość i zapłata za grzech, lecz jedynie wyobrażenia. A teraz popularyzuje wśród tak zwanych „intelektualistów” pewne sposoby od dawna praktykowane w Indiach, zwane karmami, które również sprzeciwiają się Bożemu wyrokowi za grzech – śmierci.

Ale chociaż wszystkie one mają swój wpływ i wszystkie służą zniewoleniu i zaślepieniu, wielki Przeciwnik dodaje do tego specjalną, wyrafinowaną formę prezentowania tego samego kłamstwa: „Na pewno nie umrzecie”, bardziej zaawansowanym dzieciom Bożym, do których szczególnie się teraz zwracamy. Im ponętnie oświadcza: Bóg jest zbyt miłujący, by wykonać taką groźbę. Ostatecznie każde stworzenie będzie miało życie wieczne, na pewno nie umrzecie. Bóg wie, że grzech uczyni was tylko mądrzejszymi i ostatecznie wszyscy będziecie jak bogowie. Dokładnie tak, jak powiedział, żeby oszukać matkę Ewę – 1 Moj. 3:4,5.

Zdając sobie sprawę z wagi tego tematu dla wszystkich, którzy chcieliby mocno zachować do końca chwalebną nadzieję i nie odstąpić od wiary raz przekazanej świętym do innej ewangelii, poświęciliśmy bardzo dużo miejsca w tym numerze rozważeniu tych forteli i pułapek. Przywdziejcie całą zbroję wiary, przewidzianą w Słowie Bożym, abyście mogli się ostać, a uczyniwszy to wszystko, stańcie do obrony, stawiając wszystkim podstępom diabła opór w imieniu Chrystusa, mieczem ducha i tarczą wiary.

====================

— Czerwiec 1890 r. —

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.