R1027-6 Władza papieska

Zmień język 

::R1027 : strona 6::

WŁADZA PAPIESKA

W czasopiśmie Katolik czytamy:

„Protestanckie czasopisma religijne podają, że Blaine przebywa w Rzymie, kokietując papieża. Prasa świecka utrzymuje, że Gladstone jest winien takiego samego wykroczenia, czego ten się zapiera. Wszyscy są zgodni co do tego, że Salisbury jest winne najbardziej wyraźnej kokieterii z władzą papieską. Z pewnością jest to silny argument. Ukazuje on bieg współczesnej myśli odnośnie kwestii, która niewątpliwie zaczyna zajmować przodujące miejsce wśród politycznych zainteresowań kręgów europejskich. Uśpiona moc trzeciego pierścienia papieskiej Tiary (trzecia korona nakrycia papieża) wywołuje niepokój oraz uzasadnioną obawę w sercach królów i Kajzerów.

„Duch tego świata, cesarze oraz królowie walczyli przeciwko obecnej władzy, ponieważ z historii rozumieli oni, że władza papieska stanowi największą groźbę dla pożądliwości, brutalności, gwałtownych prześladowań oraz tyranii. Władza ta upokarzała królów, kompromitowała władców, dławiła tyranię oraz zyskała wieczną wrogość ze strony świata z powodu swojego cywilizującego wpływu. Świat ugina się przed władzą, która smagała go w przeszłości, oraz zniekształciła jego nieskazitelne oblicze grabieżą, rabunkiem, gwałtem i przelewem krwi. Obawia się on też uniwersalnego władcy, który połączył niezgodne ze sobą elementy pogaństwa i barbarzyństwa w jedną potężną cywilizację o jednoczącej sile.

„Papiestwo odzyska swoją doczesną zwierzchność, ponieważ jest ono pożyteczne i wygodne dla kościoła. Ono udziela głowie kościoła pełniejszej wolności i pełniejszej władzy. Papież nie może na długo pozostać poddanym jakiegoś króla. To nie byłoby zgodne z jego duchownym urzędem. To zniewoliłoby go i ograniczyło jego wpływ w rozpowszechnianiu dobra. Europa uznała ten wpływ, i będzie jeszcze zmuszona ulec mu w czasie potrzeby większej niż obecna. Społeczne wrzawy oraz ognista ręka anarchii udzieli jeszcze Leo lub jego następcy władzy, którą symbolizuje trzeci krąg, i która kiedyś była powszechnie uznawana”.

====================

— Kwiecień 1888 r. —