R0936-7 We właściwym czasie

Zmień język 

::R0936 : strona 7::

We właściwym czasie

„Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony”

„Aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”

Brat chce wiedzieć, czy te dwa teksty nie są sprzeczne z naszym nauczaniem. Odpowiadamy: nie, są one w ścisłej harmonii z naszymi naukami, a sprzeczne z ogólnymi poglądami chrześcijan. Uczymy, że żaden człowiek nie zostanie zbawiony bez wiary w Chrystusa jako jego okup. Ale wraz z Pawłem wierzymy, że nasz Pan Jezus Chrystus oddał siebie na okup za WSZYSTKICH i że w konsekwencji musi to być świadczone wszystkim we „właściwym czasie”. Niektórym jest to świadczone już w tym wieku, ale w porównaniu do wszystkich jest ich tylko niewielu. Ogromna większość musi zatem usłyszeć świadectwo w nadchodzącym wieku, w ciągu którego, jak ogłasza Bóg: Znajomość Pana napełni ziemię i wszyscy Go poznają, od najmniejszego do największego. Ci, którzy we „właściwym czasie” [w tym lub przyszłym wieku] usłyszą, uwierzą i przyjmą naszego Pana, będą zbawieni; a wszyscy, którzy odrzucą, zginą.

To ci, którzy twierdzą, że wszystkie niemowlęta i rzesze pogan zostaną zbawione bez wiary, czynią gwałt tym tekstom, a nie my. Trzymając się teorii pochodzącej z ludzkiej tradycji, że próba jest ograniczona do obecnego istnienia i kończy się śmiercią, są zaślepieni w obliczu prostego biblijnego nauczania o nadchodzącym błogosławionym wieku. Aby zadowolić rozum, a jednocześnie trzymać się swoich tradycji, są zmuszani do przyjmowania poglądów sprzecznych z cytowanymi powyżej słowami Mistrza, twierdząc, że niemowlęta i poganie mogą być zbawieni bez wierzenia w jedyne imię dane pod niebem i pośród ludzi.

Ale czy wiara będzie dla świata możliwa, gdy ujrzy on, że jego zbawienie się rzeczywiście zaczyna? Odpowiadamy, że tak, muszą uwierzyć w dane im świadectwo, że to zbawienie, które wtedy ujrzą, rozpoczęło się (bo przebudzenie ze śmierci jest tylko początkiem zbawienia lub restytucji, która zostanie dokonana na przestrzeni owego wieku – tysiąca lat) i urzeczywistniło nie przez jakąś ich własną zasługę, ale w wyniku okupu – śmierci Chrystusa – która zapewniła wszystkim prawo i przywilej drugiej, indywidualnej próby.

====================

— Maj 1887 r. —