R0704-7 Nasz sąd – według Bożego i ludzkiego punktu widzenia

Zmień język 

::R0704 : strona 7::

NASZ SĄD – WEDŁUG BOŻEGO I LUDZKIEGO PUNKTU WIDZENIA

W minionym czasie wykonywaliście pożądliwości pogan […] a teraz oni dziwią się, że nie schodzicie się razem z nimi […] i oczerniają was […] W tym celu bowiem i umarłym głoszona była ewangelia, aby w ciele osądzeni zostali na sposób ludzki, ale w duchu żyli na sposób Boży – 1 Piotra 4:3-6

Jesteśmy proszeni o wytłumaczenie powyższego wersetu. Rozumiemy, że werset 5-ty został jakoby wtrącony i dlatego, pojawiając się w bezpośrednim łańcuchu apostolskiej argumentacji, powinien być na razie odłożony. Powyższy werset zacytowaliśmy w taki sposób, aby ważne punkty argumentacyjne ściślej złożyć ze sobą. Poświęcone dziecko Boże nie tylko jest świadome usprawiedliwienia z grzechu przez przypisaną mu sprawiedliwość Pana Jezusa, lecz w swoim poświęceniu ono oddaje – ofiarowuje swoją usprawiedliwioną naturę ludzką i od tej pory, zgodnie z Bożą nauką – ono uważa, że już dłużej nie posiada ludzkiej natury, lecz że jest „nowym stworzeniem w Panu Jezusie Chrystusie”, uczestnikiem „boskiej natury”. Pan Bóg też uważa go za takiego.

Odtąd Pan Bóg sądzi takich nie według ciała, lecz według ducha, czyli ich umysłu, jako nowe stworzenia duchowe. Ta klasa nie jest właściwie rozumiana przez ludzi, którzy myślą o was tak, jak o innych ludziach cielesnych i dlatego uważają, że jesteście dziwni, nie kierując się tymi samymi żądzami i ambicjami jak oni sami.

Ewangeliczne poselstwo przedstawione wam, którzy jesteście umarli dla świata, zmieniło was w ten szczególny sposób, żebyście mogli wykształtować w sobie Jezusa Chrystusa – Jego umysł i Jego zasady i abyście przez to mogli okazać waszą różnicę światu. Nie rozumiejąc rzeczywistej przyczyny waszej zmiany, lecz nadal uważając was jako „cielesnych ludzi”, świat może dziwnie o was myśleć i nie właściwie pojmować wasze motywy oraz nienawidzić was, szkodzić wam i w ten sposób doświadczać wasze ubieganie się o dziedzictwo świętych w światłości. Pomimo tego pamiętajcie, że Pan Bóg uznaje was jako nowe stworzenia i odpowiednio do tego będzie sądził całe wasze postępowanie. Tak więc, niech wam będzie wiadomo, że On będzie oceniał waszą wiarę i cierpliwość według Bożego punktu widzenia i „że trud wasz nie jest daremny w Panu”.

====================

— Grudzień 1884 r. —