R0565-5 Idź do źródła

Zmień język 

::R0565 : strona 5::

Idź do źródła

Woda jest zawsze wodą, bez względu gdzie ona się znajduje, jednakowoż wielka zachodzi różnica pomiędzy wodą, wypływającą ze źródła a naczerpaną z zastojałej sadzawki. Woda źródlana sprawia orzeźwienie, woda ze stawu zaś obrzydzenie i mdłości; tamta daje życie, ta ostatnia zatruwa i uśmierca.

Słowo Boże jest fontanną wody żywota; lecz jak często woda ta ulega zepsuciu i zanieczyszczeniu, gdy przepływa przez różne przewody (kanały) ludzkie. Ile to kazań zawiera w sobie wiele myśli ludzkich, lecz mało myśli Bożych! Całe masy ludzi kontentują się Ewangelią z drugiej ręki, która jest stęchłą, płytką i bez pożytku. Oni nie badają się Pism, nie rozbierają Słowa żywota, lecz spolegają na tłumaczeniach, kazaniach i objaśnieniach i tym sposobem są wprowadzani w różne poważne błędy i pozbawiani są tej świeżości i żywotności, jaka mieści się w Słowie Bożym i trwa na wieki. Słowo Boże jest żywe i potężne. Mamy być oczyszczeni “omyciem wody przez Słowo”; lecz woda ta musi być żywą wodą. Żadne stęchłe bagno ludzkich nauk lub tradycji, ani żaden mętny przewód doktrynalnych sporów i sprzeczności nie orzeźwią ani oczyszczą duszy, która łaknie i pragnie wody żywota wypływającej z Boskiej stolicy.

Ci, co chcą otrzymać wodę żywota, muszą się nauczyć udawać do źródła – do samego Słowa Bożego.

Kaznodzieje Ewangelii, którzy chcą być pożyteczni na tym świecie, nie powinni być jako ta gąbka, która wpija a potem wydaje tylko myśli i pojęcia drugich; przeciwnie oni muszą się nauczyć czerpać wodę żywota ze samego źródła zbawienia i powinni znać zalety tego strumienia Bożego. Przeto odwróćmy się od mętnych wód, które ludzie mącą i zanieczyszczają, a nauczmy się pić ze samego źródła żywota, bo gdy ta woda w nas będzie, to stanie się w nas źródłem wody wytryskającej ku żywotowi wiecznemu. – wybrane.

====================

— Grudzień 1883 r. —