R0523-2 Owoce ducha

Zmień język 

::R0523 : strona 2::

Owoce ducha

„Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa” – 2 Piotra 1:8

Dobre uczynki i poznanie są tak bardzo ze sobą powiązane, że bezpodstawne byłoby rozdzielanie tych dwóch rzeczy, które tworzy Duch Święty. Pismo STRAŻNICA stara się przekazać głębokości Boże, ale nie światu, lecz poświęconym, w których rozwijają się owoce Ducha. Człowiek ziemski nie otrzyma tych rzeczy, które są z Boga, ponieważ są dla niego głupstwem, nawet nie może ich poznać, gdyż nie umie ich zauważyć duchowo (1 Kor. 2:14).

Im więcej ktoś posiada owoców Ducha Świętego, tym więcej ma tego Ducha, który je rozwija. Osoby posiadające Ducha, będą go używać, będą wzrastać nie tylko w łasce, lecz i w wiedzy.

Z tego powodu nie będą ani bezczynni, ani bezużyteczni w poznaniu Pana.

Jest to stwierdzenie zainspirowanego apostoła, że człowiek nie może być użyteczny i czynny w poznaniu Pana, które powinno zadziwiać wszystkich chwalących się ze swojej łaski i swobodnie przyznających się do swojej ignorancji wobec Pana i Jego planów.

Osoby uważające się za religijne, mają zaledwie formę pobożności, miłości, cierpliwości, miłosierdzia, braterskiej dobroci. Nie można bezpiecznie spocząć na autorytecie Piotra i posiadać łaski jest to niczym kępa winorośli przymocowanych do cierni krzaka. Jeżeli nie znajdziemy na nich Bożego upodobania i „poznania Pana, Jezusa Chrystusa”, to nie są one prawdziwymi owocami winorośli. Nie możemy też podsumować, że ci, którzy byli oczyszczeni z grzechów poprzez wiarę w ofiarę za grzech, zostali zaślepieni przez boga tego świata i są „ślepi i krótkowzroczni”. Ci z pewnością nie mogą uchwycić, ani też docenić rzeczy przyszłych ukrytych w planie naszego Ojca (w. 9; Jana 16:13).

Paweł kontynuuje, werset 10: „Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić; czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie.” Z tego powodu, powinniśmy skrupulatnie się badać w celu rozwijania prawdziwych owoców Ducha. Apostoł dał nam test, że prawdziwe owoce będę widocznie w nas, jeśli będziemy wzrastać w poznaniu naszego Pana poprzez bliskie, intymne relacje i komunikacje z nim, w których on nam się objawi poprzez ukazanie „rzeczy przyszłych”.

Owoc poznania nie może być rozwinięty bez innych owoców – ponieważ Duch rozwija różne owoce. Jeżeli jeden z owoców usycha i umiera, pokazuje to, że zaprzestano dostarczać sok, czyli zabrakło Ducha, który był w tej gałęzi, i z pewnością ukazuje, że wszystkie owoce usychają i umierają. Niech wszystkie owoce będą w was i obfitują! Ducha nie zagaszajcie! „W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa” (2 Piotra 1:11).

Ktoś mógłby powiedzieć, że wymaganie poznania jako koniecznego owocu Ducha wyłączy z klasy duchowej wielu ministrów itp. Lecz my odpowiadamy, że wiedza jest ważna, ale to nie znaczy, że musi być doskonała. Upodobało się to naszemu Ojcu by rozciągnąć zasłonę błędu nad swoim planem.

„BÓG ZAMYŚLIŁ ZASŁONĘ I CIEMNOŚĆ”

I gdy tylko nadejdzie właściwy czas, Bóg stopniowo odsłoni tą zasłonę i ostatecznie pokaże „Tajemnice Boże”. Nigdy do tej pory poznanie jako owoc Ducha Świętego nie mogło osiągnąć takiej samej wielkości jaka może i powinna być osiągnięta teraz. Bóg oczekuje, że wielkość owocu będzie odpowiednia z jego możliwościami i zdolnościami. Jako ilustracja mogą posłużyć słowa Alberta Barnesa, zacytowane w innym fragmencie. Jego serce podbiła wiedza o Bożym charakterze, ukazana w naturze i naszym Panu Jezusie. To udowadnia, że błędy uczynionej teologii są nieprzejednane. Nadszedł czas oczyszczania mgły, powinniśmy mieć nadzieję, że wszystko to rozwinie nas na lśniącej ścieżce.

====================

— Wrzesień 1883 r. —