R0424-8 Kolonizowanie Palestyny

Zmień język 

::R0424 : strona 8::

KOLONIZOWANIE PALESTYNY

Ruch ten jest nie do powstrzymania.  Jeśli nie możemy zatrzymać tej fali, to przynajmniej skierujmy ją na pożyteczne drogi. Nie możemy pozwolić sobie na stanie z założonym rękami, kiedy ten nowy eksodus ma miejsce. My Żydzi wierzyliśmy przez prawie dwa tysiące lat, że koniec wieków cierpienia, przez jakie przeszliśmy, może nastąpić dopiero wtedy, gdy ponownie posiądziemy ziemię naszych ojców. Czy to przekonanie ma zgasnąć w chwili, gdy wydaje się ono bliskie spełnienia? Lub czy mamy się spodziewać, że ten powrót dokona się w sposób tak tajemniczy, że odbędzie się to bez współpracy istot ludzkich? Bóg wypełnia Swoją wolę poprzez wolę ludzi i jeśli proroctwa mają się wypełnić, stanie się to dlatego, że mają się one wypełnić poprzez wolę i siły ludzi. Powyższe zagadnienia mogą się wydawać wielkie w zestawieniu z praktycznym planem ulokowania kilku żydowskich kolonii w Palestynie. Jednak wielkie wydarzenia często mają swój początek w rzeczach małych. Powrót małej liczby Żydów do Ziemi Świętej nie może nie przywołać na myśl możliwości i realności ich większego powrotu, który zapowiada cała dotychczasowa historia Żydów, jak również ich wszystkie aspiracje. – Żydowska Kronika.

====================

— Grudzień 1882 r. —